10.12.2013

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA ZAKŁADOWEGO SEP PRZY ITR

29 listopada 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Zakładowego przy ITR Oddziału Elektroniki Informatyki i Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności koła w ostatniej kadencji oraz wybrano nowy Zarząd Koła. Osoby zainteresowane przystąpieniem do koła zakładowego OEIT SEP przy ITR proszone są o kontakt pod numerami telefonów wewnętrznych: 208 lub 209