28.01.2014

ITR NA TARGACH ELEKTROTECHNIKA 26-28.02.2014

W  dniach od 26 do 28 lutego 2014 w Warszawskiem Centrum Wystawienniczym przy ul. Prądzyńskiego 12/14 odbędą się branżowe targi ELEKTROTECHNIKA 2014.

ZAPRASZAMY DO HALI NR 4 STOISKO D5

Targi ELEKTROTECHNIKA na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia oraz systemów alarmowych. Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się: Wystawa TELETECHNIKA (www.tele-technika.com), Wystawa Czystej Energii CENERG (www.cenerg.pl) oraz Targi ŚWIATŁO (www.lightfair.pl). 

Motywem przyszłorocznych Targów będzie innowacyjność, a hasło przewodnie edycji 2014 to: Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2014 – pokazem nowych technologii i rozwiązań.


Swoją popularność Targi ELEKTROTECHNIKA zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.
Targom towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla instalatorów, inżynierów elektryków, projektantów. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem będzie cykl szkoleń dla inżynierów elektryków organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Targi ELEKTROTECHNIKA 2014 połączone będą z kilkunastoma konferencjami, warsztatami i szkoleniami skierowanymi inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru,  instalatorów, a także inwestorów i deweloperów. W ramach Targów ELEKTROTECHNIKA 2014 odbędzie się 12 szkoleń, po 100-150 osób każde. Szkolenia i warsztaty zgromadzą ponad 1500 specjalistów z branży.


W ramach Targów elektrotechnika 2014 przeprowadzony zostanie Konkurs pod patronatem Ministerstwa Gospodarki na Najbardziej Innowacyjny Produkt lub Technologię pokazywaną na Targach oraz Konkurs na Najlepszy Produkt Targów, w którym Główna Nagroda fundowana i podpisana jest przez Prezydenta Lecha Wałęsę.

Integralnym elementem Targów ELEKTROTECHNIKA jest wystawa TELETECHNIKA (www.tele-technika.com), obejmująca kompleksowe rozwiązania dla telekomunikacji i teletechniki, systemy typu inteligentny budynek oraz systemy zarządzania energią. TELETECHNIKA zapewni unikalne na polskim rynku wystawienniczym, spotkania branżowe różnych specjalności teletechnicznych i elektrotechnicznych. Specyfika realizacji inwestycji kablowych (ale w tym również i radiowych) nakazuje, aby wszystkie prezentacje z pokrewnych branż i specjalności prezentować w jednym czasie i miejscu. Współorganizatorem Wystawy jest Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI.

Targi uzupełnia Wystawa Czystej Energii CENERG - wydarzenie łączące spotkania branżowe, seminaria i warsztaty prowadzone przez specjalistów z branży, fachowców i przedstawicieli producentów wystawiających się na Targach.