09.04.2014

ZŁOTE MEDALE NA TARGACH WYNALAZCZOŚCI TUNIS`INNOV

Podczas targów wynalazczości TUNIS`INNOV odbył się konkurs wynalazków, na którym zaprezentowaliśmy dwa wynalazki:

  • Programowalny sterownik polowy do inteligentnych sieci elektroenergetycznych  SMART GRID - MUPASZ 710 plus.
  • Wielkolaboratoryjne modułowe urządzenie do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Obydwa wynalazki zdobyły uznanie międzynarodowe Jury i otrzymały złote medale z wyróżnieniem.


Serdecznie gratulujemy wynalazcom.