10.04.2014

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU EUROPEJSKIEGO „LCA TO GO” W ITR

W dniach 8-9 kwietnia 2014 odbyło się w ITR spotkanie robocze uczestników projektu europejskiego „LCA to go”, którego celem jest promowanie stosowania oceny cyklu życia produktów (LCA) w europejskich małych i średnich przedsiębiorstwach w wybranych sektorach. W spotkaniu brali udział przedstawiciele konsorcjum projektu z 8 krajów świata (Austrii, Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski Wielkiej Brytanii i Tajwanu).

W ramach projektu zostało opracowane bezpłatne, internetowe narzędzie do uproszczonej analizy LCA dla sektorów: bio-tworzyw, maszyn przemysłowych, elektroniki, płytek drukowanych, fotowoltaiki, czujników i inteligentnych tkanin.

Zachęcamy do testów narzędzia „LCA to go”, które jest dostępne pod adresem: http://tool.lca2go.eu/users/sign_in, po krótkiej rejestracji. W przypadku małych i średnich firm z sektora elektroniki i płytek drukowanych istnieje możliwość umówienia się na indywidualne, bezpłatne szkolenie z wykorzystania narzędzia (w terminie od kwietnia do września 2014).

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w podanych linkach:

Informacje na temat projektu w języku polskim:

http://www.itr.org.pl/fileadmin/user_upload/documents/Rozwojowe/CM/LCAtogo/pl/LCAtogo-Polish-ITR-brochure.pdf

Strona projektu „LCA to go”: http://www.lca2go.eu/