01.10.2013

NAGRODA ZESPOŁOWA I STOPNIA PW

Nagroda zespołowa I stopnia dla Prof. nzw. dr hab. Elżbiety Czerosz, dr Mirosława Kozłowskiego, dr Ewy Kowalskiej za udział w pracach zespołu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej nagrodzonego Nagrodą Rektora stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2011-2012