22.05.2014

ITR NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH ENERGETYKI EXPOPOWER 2014 W POZNANIU

W dniach 13 - 15 maja 2014 w Poznaniu odbyły się VII międzynarodowe targi energetyczne. Na stoisku Instytutu zaprezentowaliśmy nową, już siódmą generację sterowników energetycznych z aplikacją ELF-2 oraz wyniki projektu DETEH, którego głownym konsorcjantem jest Instytut Tele- i Radiotechniczny w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00 termin realizacji 07.2009 - 06.2014. W ramach projektu opracowano technologię wytwarzania warstw C-Pd w procesie dwustopniowym.W I etapie stosowano proces fizycznego odparowania w próżni (PVD- ang. Physical Vapor Deposition) w drugim etapie warstwę PVD modyfikowano metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD- ang. Chemical Vapor Deposition). Opracowano technologię wytwarzania warstw DLC i diamentowych (podkładowych) oraz nakładania elektrod na podłoża a także przygotowania podłoży do nakładania warstw. Opracowano system sterowania elektronicznego dla wytworzonego czujnika. Wykonano serię prototypów nowej generacji czujnika wodoru i związków wodoru. Opracowano algorytm i program komputerowy umożliwiający wyznaczenie rozkładu średnic ziaren Pd w polu widzenia obrazów SEM i TEM.

Wytworzone warstwy C-Pd badano następującymi metodami SEM, TEM, AFM, XRD, TGA, spektroskopią w podczerwieni FTIR oraz spektroskopią Ramana.

Odwiedzającym stoisko ITR przekazywano materiały informacyjne o wynikach projektu zawarte w specjalnie opracowanej ulotce.

Ulotka DETEH - kliknij, aby pobrać

Dziękujemy za odwiedzenie stoiska targowego i zapraszamy zainteresowanych termatyką projektu na stronę www.deteh.eu.