16.10.2014

ITR ZDOBYWCĄ PRESTIŻOWYCH NAGRÓD NA TARGACH INNOWACYJNOŚCI INST TAIPEI 2014

Pragniemy poinformować Państwa , że na tegorocznej, międzynarodowej Wystawie Wynalazków TAIPEI 2014 warszawski Instytut Tele‐ i Radiotechniczny został nagrodzony poniżej pprzedstawionymi nagrodami:

za Programowalny sterownik polowy do inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid- MUPASZ 710 plus:

  • ZŁOTY MEDAL
  • NAGRODA SPECJALNA- MEDAL I DYPLOM OD WORLD INVENTION INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION
  • NAGRODA SPECJALNA – DYPLOM KOREA INVENTION PROMOTION ASSOCIATION

za Wielkolaboratoryjne modułowe urządzenie do utylizacji odpadów niebezpiecznych:

  • ZŁOTY MEDAL

Sukcesy polskich wystawców to wynik wielu lat pracy oraz ogromnego wysiłku i zaangażowania wielu osób i firm. Na targach zaprezentowaliśmy efekty tej pracy ‐ wynalazki już bardzo zaawansowane, w końcowym etapie trudnej drogi od pomysłu do przemysłu, po próbach, badaniach, po wdrożeniach pilotażowych, jak również gotowe do przemysłowych wdrożeń oraz do szerokiej komercjalizacji.