26.02.2015

XXII GIEŁDA WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH W 2014 ROKU NA ŚWIATOWYCH WYSTAWACH WYNALAZCZOŚCI

W dniach 17-18 lutego 2015 r. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, odbywała się XXII GIEŁDA WYNALAZKÓW. Zapraszamy do przeczytania sprawozdania.

Patronat honorowy:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Urząd Patentowy RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Rada Główna

Instytutów Badawczych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Patronat medialny:

Polskie Radio; PAP Nauka w Polsce; TV Orion;TVP Warszawa;

Polish Market; Perspektywy; Magazyn Gospodarczy; Fakty, VIP Magazyn;

Przegląd Mechaniczny

Smart, energy, management – Intelignentny wielofunkcyjny sterownik energetyczny z komunikacją IEC 61850 oraz Wielkolaboratoryjne modułowe urządzenie do utylizacji odpadów niebezpiecznych,  to tylko część z pośród 152 polskich wynalazków, jakie można było zobaczyć w warszawskim Centrum Nauki Kopernik w ramach XXII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych w 2014 r. na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości. W wystawie wzięli udział laureaci i medaliści ubiegłorocznych targów organizowanych między innymi w Paryżu, Brukseli, Pittsburgh’u, Londynie, Norymberdze, Genewie, Tajpej.

Wręczenie dyplomów i statuetek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak co roku, zainaugurowało tę ważna dla środowiska nauki i wynalazczości imprezę. W uroczystości wzięli udział wystawcy, goście honorowi oraz media. Swą obecnością inauguracje uświetnili: Podsekretarz Stanu w MNiSW - Włodzisław Duch, z-ca Prezesa Urzędu Patentowego – Sławomir Wachowicz, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych – Leszek Rafalski, Prezes FSNT – NOT – Ewa Mańkiewicz – Cudny.

Ministerstwo Nauki przyznało pięć dyplomów i statuetek za wybitne międzynarodowe osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości dla zespołów:

  • Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia z Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM w Bytomiu za „OXYBARIA S -urządzenie do jednoczasowej hyperbarii tlenowej i ozonoterapii”.
  • dr inż. Piotra Putyra z Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za rozwiązanie „Tarcza do nanoszenia powłok węglowych domieszkowanych metalami aktywnymi biologicznie i sposób ich wytwarzania”.
  • dr Krzysztofa Lejcusia z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za „Element geokompozytowy zwłaszcza do wspomagania wegetacji roślin”
  • mgr inż. Mariusza Kozak z Przemysłowego Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za „Urządzenie do Wspomagania Resuscytacji Krążeniowo –Oddechowej –PIAPLife”.
  • dr hab. inż. Jana Drenda z Politechniki Śląskiej za „Sposób bezpośredniego odmetanowania strefy zawału przodka ścianowego”.

Ponadto Minister Włodzisław Duch wręczył  medalistom dyplomy za złote medale z wyróżnieniem oraz medale złote, zdobyte na ubiegłorocznych targach wynalazczości.
W czasie wystąpień podkreślono, iż Giełda stanowi idealne miejsce na integrację środowisk związanych z rozwojem i inspirowaniem wynalazczości w Polsce oraz ze środowiskiem przedsiębiorców. Umożliwia nawiązanie nowych kontaktów i współpracy pomiędzy wynalazcami a inwestorami.

Wystawa ma charakter wielobranżowy i zgromadziła 152  rozwiązań.  Wystawcami są przedstawiciele akademickich ośrodków naukowych, instytutów badawczych, przemysłu jak również twórcy indywidualni. Nie zabrakło również młodych twórców a wśród nich laureatów konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości, zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP oraz Młody Wynalazca 2014 zorganizowanego przez Eurobusiness-Haller, których udział w Giełdzie sfinansowała Fundacja Haller Pro Inventio. 

Drugiego dnia Giełda była dostępna dla wszystkich zwiedzających. Każdy zainteresowany miał okazję odwiedzić Giełdę i zapoznać się z prezentowanymi przez wynalazców innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w formie oryginalnych wyrobów, prototypów, modeli czy prezentacji multimedialnej.

Wynalazki prezentowane na giełdzie zostały szeroko nagłośnione w polskich mediach.

NAGRODY UZYSKANE PRZEZ ITR

GALERIA ZDJĘCIOWA