29.04.2015

NOWY 3 PISEMNY PUBLICZNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Długiej 44/50. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24 CZERWCA 2015 R.

INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY

z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11,

zaprasza do składania ofert w pisemnym publicznym przetargu prowadzonym w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz. U. Nr 97 poz.443 ze zm.)
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Długiej 44/50.