10.08.2016

KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA " SMART GRID - TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI "

Instytut Tele- i Radiotechniczny był organizatorem Konferencji Naukowo- Technicznej pt.: "SMART GRID - TECHNOLOGIE I ROZWIĄ"ZANIA DLA ENERGETYKI"

Patronat honorowy objęli:

  • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
  • Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
  • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
  • ELEKTROBUDOWA SA
  • ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o. o.
  • innogy Stoen Operator / RWE Stoen /
  • ZPUE SA

 

Konferencja odbyła się w dniu 13 września 2016 r., w Bielsku-Białej na terenie targów ENERGETAB.

Tematyka Konferencji obejmowała inteligentne podzespoły oraz aparaturę stosowane w sieciach energetycznych, innowacyjne systemy bezpieczeństwa dotyczące transmisji danych oraz systemy zarządzania energią i majątkiem sieciowym. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm produkujących urządzenia dla energetyki oraz środowisk naukowych związanych z energetyką, m.in. Transformex Sp. z o.o., Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o., innogy Stoen Operator / RWE Stoen /, Elektrobudowa SA, ZPUE SA,  OEIT SEP, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki  i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Politechnika Łódzka. Wygłoszone referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. W czasie Konferencji toczyła się żywa dyskusja na temat innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, zaprezentowanych w wygłoszonych referatach.

Wygłoszone referaty:

Referat wstępny: Smart Grid - technologie i rozwiązania dla energetyki
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski - ITR


Przetworniki prądowe w technologii obwodów drukowanych
dr inż. Aleksander Lisowiec, Grzegorz Kowalski - ITR

Sensor prądowy z wyjściem cyfrowym w standardzie IEC 61850
mgr inż. Radosław Przybysz, mgr inż. Paweł Wlazło - ITR

Rozdzielnica OPTIMA-24 w sieci Smart Grid
mgr inż. Stanisław Wapniarski - ELEKTROBUDOWA SA

Rozłączniki i reklozery w obudowach zamkniętych, jako główne narzędzia do automatyzacji w głębi sieci SN – kierunki rozwoju
mgr inż. Paweł Lichosik - ZPUE SA

Aplikacje modułowego sterownika SEM w sieciach Smart Grid
mgr inż. Paweł Wlazło, mgr inż. Radosław Przybysz, mgr inż. Paweł Michalski - ITR


System VDS jako element bezpieczeństwa w rozdzielnicach SN
mgr inż. Jerzy Chudorliński - Koło OEIT SEP przy ITR


Pierwszy układ magazynowania energii dla stacji SN / nn w sieci Warszawskiej
mgr inż. Łukasz Sosnowski - innogy Stoen Operator / RWE Stoen


Hybrydowe przekładniki prądowo- napięciowe jako element rozdzielnicy inteligentnej średniego
napięcia do sieci Smart Grid
mgr inż. Jan Olak - TRANSFORMEX


Poprawa wskaźników SAIDI i CAIDI przy zastosowaniu mobilnych stacji transformatorowych typu STLmmobile
mgr inż. Paweł Durka - ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN


Implementacja algorytmu SZR w cyfrowych sterownikach typu MUPASZ 710
mgr inż. Maciej Rup, mgr inż. Łukasz Sapuła - ITR


Kaskadowy system ochrony przeciwłukowej
inż. Anna Kołtun, mgr Przemysław Angielczyk - ITR

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI