06.04.2017

ITR NA JUBILEUSZOWEJ EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, AUTOMATYKI, TECHNIK KOMUNIKACYJNYCH, OŚWIETLENIA I TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA AMPER 2017

Targi AMPER to prestiżowe targi o 25-letniej tradycji i obecnie najważniejsze targi z branży elektryki w Republice Czeskiej, obejmujące swym zasięgiem Europę Środkową i Wschodnią.

Początki targów od roku 1993 związane są z Praskim Pałacem Kultury, a potem z terenami targowymi w dzielnicy Strahov, gdzie AMPER funkcjonował w latach 1996 – 1999. Wraz ze wzrostem liczby wystawców jak i rosnących wymagań w zakresie usług, Targi AMPER przeniesiono na tereny targowe Praga-Holešovice, a następnie do praskiej dzielnicy Letňany.

Od 2011 roku Targi AMPER odbywają się w Brnie, na terenie jednego z największych i najlepiej działających ośrodków wystawienniczych w Europie Środkowej. W ten sposób wkroczyły w nową erę oraz zyskały nowy wymiar. Centrum wystawiennicze w Brnie oferuje wystawcom najnowocześniejsze pawilony o łącznej powierzchni wystawienniczej ok. 130 000 m kw. netto oraz jakość usług na światowym poziomie.

W tym roku na targach AMPER, w trzech olbrzymich halach targowych P, F i V prezentowało się w sumie 600 wystawców z 22 krajów, w tym na własnych stoiskach 18 polskich firm.

Stoisko SEP na bazie wieloletniej współpracy połączone było ze stoiskiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze. WPHiI reprezentował Pan Milan Wenit – Radca, Kierownik WPHiI.

Instytut Tele- i Radiotechniczny zaprezentował najnowszą ofertę sterowników polowych, sterowników modułowych SEM oraz szeroką gamę czujników, sensorów systemów elektroenergetycznych.

Nasze „polskie” stoisko, z górującym nad nim godłem Polski, prezentowało się jak zwykle efektownie i jak zwykle panowała na nim miła i przyjazna atmosfera. Zostało zagospodarowane przez uczestników banerami, eksponatami.

 

Udział wzięli :

1) POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI /PIGE/- Bydgoszcz

Janusz Nowastowski

– Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Biura

2) INSTYTUT TELE - i RADIOTECHNICZNY /ITR/ - Warszawa

inż. Tomasz Głuszak

– Kierownik Działu Marketingu

 mgr Piotr Nowakowski, MBA

– Starszy Specjalista Działu Marketingu

 mgr inż. Maciej Rup

 – Kierownik zakładu komercjalizacji i wdrożeń

3) ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. – Wrocław

Radosław Kohut

– Dyrektor Techniczno - Handlowy

Marek Łabiak

– Export & Business Development Manager

4) POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A. – Łosice

Leszek Kordaczuk

– Kierownik Działu Rozwoju i Technologii

Joanna Iwaniuk

– Sales Manager

5) Stowarzyszenie Elektryków Polskich /SEP/ – Warszawa

Anna Dzięcioł

– Specjalista - Dział Naukowy/SEP Foreign Relations – Koordynator wyjazdu