19.07.2017

SYMPOZJUM NAUKOWO TECHNICZNE - SEMAG 2017 29-31.05.2017

W dniach 29-31 maja 2017 r. Instytut Tele- i Radiotechniczny wraz z SEP Oddział Wrocław zorganizował Sympozjum Naukowo -Technicznego „SEMAG 2017” pod tytułem: „AUTOMATYKA I ELEKTROENERGETYKA W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM”.

Uczestnikami sympozjum byli przedstawiciele kilkudziesięciu firm i kopalń, zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu wydobywczego.

Instytut przedstawił 4 referaty programowe dotyczące rozwiązań i oferty Instytutu w zakresie automatyki zabezpieczeniowej , sensorów i transmisji.

Tematyka Sympozjum:

  • Nowe tendencje w rozwiązaniach maszyn górniczych,
  • Transmisja danych i komunikacja w warunkach kopalnianych,
  • Transmisja PLC w sieciach niskiego i średniego napięcia,
  • Skuteczność pracy nowych rozwiązań układów i elementów automatyki elektroenergetycznej i zabezpieczeniowej,
  • Zagrożenia podczas zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia
  • Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy w kopalniach.

Komitet naukowy:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński

Sekretarz naukowy: dr inż. Marcin Habrych

Członkowie:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek – ITI „EMAG” Katowice

dr inż. Artur Kozłowski – ITI „EMAG” Katowice

prof. Barbara Ślusarek – ITR Warszawa

dr hab. inż. Andrzej Nowakowski -– ITR Warszawa

prof. dr hab. inż. Stanisław Kulas – WAT Warszawa

dr inż. Zenon Okraszewski – SEP Oddział Wrocławski

dr inż. Grzegorz Wiśniewski – Katedra Energoelektryki PWr

mgr inż. Bogdan Mazur – PGE KWB „Bełchatów” S.A.

mgr inż. Ryszard Biernacki – KGHM Polska Miedź S.A.

mgr inż. Tomasz Kostka – KGHM Polska Miedź S.A.

dr inż. Jan Wandzio - KGHM Polska Miedź S.A.

mgr inż. Tadeusz Karpowicz - KGHM Polska Miedź S.A.

inż. Roman Mazur – PGE KWB „Turów” S.A.

mgr inż. Stanisław Wapniarski – Elektrobudowa S.A.

dr hab. inż. Jerzy Szymański – UTH Radom