17.10.2017

KATEGORIA A DLA INSTYTUTU TELE- I RADIOTECHNICZNEGO

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych na podstawie informacji o efektach tej działalności przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach.

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach kryteriów określonych w rozporządzeniu, m.in: osiągnięcia naukowe, publikacje, patenty /otrzymane i wdrożone/,  praktyczne efekty działalności, przychody ze sprzedaży, wdrożenia, pozostałe efekty działalności, kluczowe osiągnięcia

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że po przeprowadzeniu tej oceny Instytut Tele- i Radiotechniczny otrzymał wysoką kategorię A.