22.05.2018

ITR WSPÓŁORGANIZATOREM XXIV SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNEGO „SEMAG 2018”

W dniach 28 – 30 maja 2018 r. w Mysłakowicach k. Jeleniej Góry odbyło się XXIV Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG 2018”. Głównym Organizatorem Sympozjum był Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współudziale Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie. W tym roku w sympozjum wzięło udział 83 uczestników.

 

Tematem wiodącym obrad tegorocznego SEMAG-u była „Automatyka i Elektroenergetyka w przemyśle wydobywczym”. Na Sympozjum zgłoszono 17 referatów, które wygłoszono w 5 merytorycznych sesjach. Główne zagadnienia poruszane w wygłaszanych referatach to między innymi:

o    problemy eksploatacyjne i tendencje rozwojowe nowoczesnych układów napędowych maszyn górniczych,

o    przewodowe i bezprzewodowe systemy transmisji danych,

o    nowoczesne metody pomiarowe jakości energii i innych wielkości elektrycznych,

o    aktywna kompensacja mocy biernej w układach zasilania z odbiorami nieliniowymi,

o    nowoczesne rozwiązania układów i elementów automatyki elektroenergetycznej i zabezpieczeniowej,

o    aktualne problemy bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych

Dwaj przedstawiciele ITR, prof. Barbara Ślusarek oraz dr hab. inż. Andrzej Nowakowski byli członkami Komitetu Naukowo-Technicznego Sympozjum.

W obradach Sympozjum brało udział 4 przedstawicieli ITR:

1.    Dr hab. Inż. Andrzej Nowakowski, który był przewodniczącym Sesji III pt.: „Systemy EAZ i przetworniki”,

2.    Dr inż. Aleksander Lisowiec, który wygłosił prezentację pt.: „Rezystancyjny sensor średniego napięcia”,

3.    Mgr inż. Łukasz Sapuła, który wygłosił prezentację pt.: „Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR”,

4.    Mgr inż. Jakub Chudorliński, który wygłosił prezentację pt.: „Mobilne stanowisko do pomiaru prądów fazowych SEM TS 12”.

Ponadto podczas Sympozjum ITR prezentował swoje wyroby na ekspozycji o charakterze reklamowym.

Pliki:
pdf PROGRAM SYMPOZJUM