05.01.2012

ZAKOŃCZYLIŚMY PRACE NAD PROJEKTEM UE POIG

Jest nam miło poinformować, że z końcem roku zakończyliśmy prace nad projektem: "Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych”.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Więcej informacji znajdziecie Państwo klikając w link poniżej

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Ponadto, szczegółowych informacji udzieli Państwu kierownik projektu:

dr inż. Aleksander Lisowiec
aleksander.lisowiec@remove-this.itr.org.pl
tel.: (48-22) 619-22-41 w. 286