04.04.2013

ITR WSPÓŁORGANIZATOREM SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNEGO "ŁĄCZNOŚĆ I AUTOMATYZACJA W GÓRNICTWIE"

Jest nam miło poinformować, że w dniach 14-15.03.2013 r.  w Wiśle odbyło się Sympozjum Naukowo-Techniczne " ŁĄCZNOŚĆ I AUTOMATYZACJA W GÓRNICTWIE". Organizatorzy: Elektrometal SA, Instytut Tele- i Radiotechniczny, MWM Elektro Sp. z o.o., PK i BM Sp. z o. o., RNT Sp.z o.o. pod honorowym patronatem Wyższego Urzędu Górniczego, GIG, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, PŚl., Szkoły Eksploatacji Podziemnej.  Ilość uczestników: 150 osób. Przewodniczącym  II  sesji wykładowej był dr inż. Andrzej Nowakowski, prof. nadzw. ITR. Referat programowy ITR na temat prac B+R, pt: " Nowe rodziny programowalnych zabezpieczeń dla górnictwa" wygłosił mgr inż. Paweł Wlazło. Sympozjum towarzyszyła wystawa, na której ITR zaprezentował  5 nowych opracowań i  urządzeń  dedykowanych dla górnictwa:

  • ZPZ 310 - małogabarytowe zabezpieczenie prądowo-napięciowe,
  • PW -2 - przekaźnik wielofunkcyjny z obwodami iskrobezpiecznymi,
  • MUPASZ 740G/741G - uniwersalne jedno- i dwuodpływowe sterowniki polowe,
  • ELF- edytor funkcji logicznych,
  • Cewki Rogowskiego.