25.07.2013

ITR W REJESTRZE CZYSTSZEJ PRODUKCJI I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instytut Tele- i Radiotechniczny od wielu lat przestrzega surowych norm dotyczących czystszej produkcji. Również w tym roku zostaliśmy nagrodzeni dyplomem "Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Przewodniczącym Kapituły jest Minister Gospodarki, Wicepremier Janusz Piechociński