02.08.2013

PISMO GRATULACYJNE OD MINISTRA JANUSZA PIEŃKOWSKIEGO

Na ręce Firmy Eurobusiness Haller Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej we Francji złożył serdeczne gratulacje wszystkim laureatom 112 Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lepine. Na zdjęciu przedstawiamy skan listu od Pana Ministra Janusza Pieńkowskiego.