Działalność

Podstawowe cele działalności:

  • realizacja kluczowych zadań w krajowym i europejskim systemie innowacji poprzez kompleksowe interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe,

  • kreowanie nowych rozwiązań w dziedzinie elektroniki i przekształcanie ich w innowacje dla podmiotów gospodarczych,

  • koncentracja działalności Instytutu na projektach badawczych i badawczo-rozwojowych o charakterze technologicznym i informatycznym, odgrywających kluczową rolę w zaspakajaniu potrzeb nowoczesnej gospodarki

Priorytetowe kierunki badań:

  • inteligentne systemy wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i kontroli złożonych układów infrastruktury przemysłowej,

  • integracja zaawansowanych technologii elektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych   oraz przystosowywanie wyników tych prac do zastosowania w praktyce. Prace prowadzone są w wyspecjalizowanych Centrach Badawczych i Innowacyjnych, podporządkowanych priorytetowym kierunkom działalności Instytutu, w zakresie:

zaawansowany mikroskop do badań