Laboratorium Badania Wyrobów Elektronicznych

 • polskie centrum akredytacji
 • logo ab
 • Laboratorium Badania Wyrobów Elektronicznych posiada Certyfikat Akredytacji nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzający kompetentność, niezależność i rzetelność laboratorium badawczego.

Podstawową działalnością Laboratorium jest wykonywanie badań funkcjonalnych, narażeń klimatycznych, narażeń mechaniczne i kompatybilności elektromagnetycznej, badań bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów elektronicznych  oraz badań płytek obwodów drukowanych przed i po montażu takich jak:

 • elementy systemów alarmowych, np. czujki, centrale, sygnalizatory, systemy transmisji danych, systemy kontroli dostępu, zasilacze;
 • aparatura pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne;
 • systemy komputerowe i urządzenia techniki informatycznej (ETO);
 • maszyny i urządzenia organizacyjno-technicznych środków pracy biurowej;
 • elektroniczny sprzęt powszechnego użytku;Badania nieniszczące:

 • analiza czystości jonowej pakietów elektronicznych,
 • analiza zgodności z dyrektywą RoHS2 (metodą przesiewową XRF),
 • analiza grubości warstw metodą XRF,
 • badania rentgenowskie.

Badania niszczące:

 • zgłady metalograficzne płytek obwodów drukowanych, połączeń lutowanych i elementów elektronicznych,
 • badania lutowności podzespołów metodą meniskograficzną,
 • badania lutowności płytek drukowanych,
 • odporność na udar cieplny i rozwarstwienie,
 • badania klimatyczne.

badań jakości wyrobów elektronicznych,automatyzacji pomiarów i badań w procesie produkcji wyrobów,projektowania skomputeryzowanych systemów elektronicznych oraz ich oprogramowania.płytki obwodów drukowanych, elementy elektroniczne, zespoły elektroniczne (pakiety), połączenia lutowane:

Kontakty


Instytut Tele- i Radiotechniczny

Laboratorium Badania Wyrobów Elektronicznych
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
pok. 331

tel.: 22-590-73-36
e-mail: laboratorium.we@remove-this.itr.org.pl

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Marek Kościelski