Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni

Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni posiada Certyfikat Akredytacji nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzający kompetencje laboratorium wzorcującego.

Podstawową działalnością Laboratorium jest wykonywanie wzorcowań przyrządów do pomiarów ciśnienia w zakresie ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego (próżni) oraz pomiary parametrów urządzeń pracujących w zakresie próżni.

W ramach akredytacji Laboratorium wykonuje następujące usługi:
UWAGA! Nowy adres: ul. Ratuszowa 11 pok. 518

       wzorcowanie próżniomierzy i przetworników ciśnienia absolutnego;

       wzorcowanie helowych nieszczelności wzorcowych;

Ponadto poza akredytacją Laboratorium oferuje:

       pomiary parametrów helowych wykrywaczy nieszczelności;

       pomiar parametrów pomp jonowych;

       badanie szczelności (wykrywanie nieszczelności) elementów lub podzespołów próżniowych;

       wykonywanie podzespołów próżniowych, takich jak katody i siatki sond jonizacyjnych.

Wzorcowanie próżniomierzy i przetworników ciśnienia absolutnego

Wzorcowanie próżniomierzy i przetworników ciśnienia absolutnego wykonywane jest przez porównanie ze wskazaniami próżniomierzy wzorcowych. Próżniomierze wzorcowe posiadają certyfikaty wzorcowania wystawione przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) – Berlin.

Wzorcowanie próżniomierzy w zakresie ciśnień (105÷10-1) Pa oraz przetworników ciśnienia absolutnego w zakresie 
(19 ÷ 105 ) kPa  wykonywane jest w układzie statycznym, natomiast wzorcowanie próżniomierzy w zakresie ciśnień (10-1 ÷10-6) Pa wykonywane w układzie dynamicznego przepływu gazu.

Wzorcowanie helowych nieszczelności wzorcowych

Pomiary natężenia wypływu helu z nieszczelności wzorcowych wykonywane są w zakresie 10-5 ÷10-10 Pa m³/s z wykorzystaniem próżniomierza wzorcowego posiadającego certyfikat wzorcowania wystawiony przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) – Berlin.

Pomiary parametrów helowych wykrywaczy nieszczelności

Wykonywane są pomiary następujących parametrów helowych wykrywaczy nieszczelności : (dryft, szum, minimalne wykrywalne natężenie nieszczelności, czułość, minimalna wykrywalna koncentracja helu, czas oczyszczania)

Pomiar parametrów pomp jonowych

Wykonywane są pomiary szybkości pompowania i ciśnienia końcowego pomp jonowo-sorpcyjnych.

Obszar działalności badawczo-rozwojowej Laboratorium obejmuje: rozwój metod pomiarowych z zakresu metrologii próżniowej, opracowanie i budowę nowej aparatury pomiarowej.

Pobierz pliki:

Certyfikat akredytacji

Zakres akredytacji

Kontakty :

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kierownik Laboratorium:

dr Piotr Konarski

tel. 22-590-73-66

fax. 22-619-29-47

e-mail: piotr.konarski@itr.org.pl

Zastępca kierownika:

mgr inż. Krzysztof Kaczorek

tel.: 22-590-73-66

fax: 22-619-29-47

e-mail: krzysztof.kaczorek@remove-this.itr.org.pl

 

  • certyfikat
  • certyfikat
  • certyfikat
  • certyfikat