E-systemy dla energetyki

Centrum Teleinformatyki i Elektroniki Instytutu Tele- i Radiotechnicznego od wielu lat jest wiodąca jednostką w zakresie opracowań i wdrażania urządzeń zabezpieczeniowych dla energetyki.  Przyjęty kierunek rozwoju produktów Instytutu dla energetyki,  w szczególności nowego segmentu inteligentnych systemów  zabezpieczania, sterowania i pomia­rów, bazujących na najnowszych technologiach informatycznych i elektronicznych jest ściśle związany z potrzebami rynku, a w szczególności z wymaganiami stawianymi przez czołowych producentów  nowych rozdzielnic średniego i niskiego napięcia.

Obecnie inwestorzy instalujący rozdzielnice  energetyczne dążą do pełnej ich integracji ze specjalizowanymi, rozbudowanymi systemami teleinformatycznymi w zakresie  zarządzania energią elektryczną oraz niezawodności i bezpieczeństwa obiektu energetycznego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ITR za podstawowy cel prowadzonych prac w tym zakresie,  przyjął tworzenie innowacyjnych platform sprzętowo-programowych oraz zintegrowanych systemów teleinformatycznych do monitorowania i sterowania lokalnymi systemami energetycznymi na bazie wielu urządzeń z wbudowaną inteligencją (embedded systems) i na  wykorzystaniu technologii teleinformatycznych ICT do wymiany informacji (np. GPS, Internet, GSM, ethernet, sieci światłowodowe).

Sieci SMART POWER GRIDS

Zobacz filmy e-systemy dla energetyki.

Kliknij na strzałkę

Kliknij na strzałkę

Kliknij na strzałkę