Sieci SMART POWER GRIDS

ITR prowadzi prace badawcze służące rozwojowi inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Power Grids). Praktyczne aplikacje opracowanych w Instytucie elementów inteligentnych sieci zwiększają efektywność, niezawodność oraz bezpieczeństwo łańcucha dostaw energii.

Sieci SMART POWER GRIDS - wdrożenia  ITR dotyczą:

 • systemów teleinformatycznych integrujących dostawców i odbiorców energii,
 • systemów do monitorowania i analizy jakości energii,
 • systemów  do e- diagnozowania sieci elektroenergetycznych,
 • systemów automatyki samoczynnego załączania rezerwy w układach
  bezprzerwowego zasilania,
 • metod synchronizacji czasowej obiektów i zdalnego sterowania stacjami,
 • inteligentnych przekładników oraz przetworników prądu i napięcia w obwodach pierwotnych i wtórnych.

Integracja funkcji w jednym urządzeniu :

 • analizator jakości energii
 • rejestrator zakłóceń
 • logika programowalna
 • zabezpieczenia łukoochronne

Smart Meters – inteligentne opomiarowanie

 • rozbudowane pomiary z dwukierunkową transmisją
 • liczniki energii ze zdalną transmisją
 • liczniki zdarzeń
 • wyświetlanie przebiegów na wyświetlaczu