Piezoelektronika

  • rezonator
  • generator

Instytut ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu technologii podzespołów piezoelektrycznych oraz ich zastosowaniu w dziedzinie precyzyjnej, stabilizacji częstotliwości, filtracji i miernictwa sygnałów elektromagnetycznych.

Na szczególne podkreślenie zasługują badania, których celem jest wdrożenie opracowanych rezonatorów i generatorów kwarcowych. W ramach tych badań w Instytucie wdrożono szereg typów generatorów kwarcowych OCXO dla klientów o bardzo specyficznych wymaganiach. Należy tu wymienić następujące grupy generatorów:

  • ultrastabilne, o dobowej stałości częstotliwości lepszej od 2×10-11,
  • miniaturowe, o objętości mniejszej od 13 cm3,
  • małej mocy, o poborze mocy mniejszym od 0,5 W,
  • szybkiego grzania, o czasie dogrzewania mniejszym od 1 min.

W Instytucie opracowano i  wdrożono kwarcowe wzorce częstotliwości synchronizowane sygnałami systemu satelitarnego GPS/Galileo. Kwarcowe źródła częstotliwości synchronizowane sygnałami GPS/Galileo mogą w wielu zastosowaniach zastąpić atomowe wzorce częstotliwości. Długoterminowa stałość częstotliwości wzorca kwarcowego synchronizowanego GPS/Galileo jest identyczna jak systemu GPS/Galileo, a więc na poziomie pojedynczego wzorca atomowego. Czas użytkowania kwarcowego źródła częstotliwości, sięgający ponad dwudziestu lat jest kilka razy dłuższy od czasu użytkowania wzorca atomowego, a jego cena jest dziesięciokrotnie niższa.

W ITR opracowano również przewoźny kwarcowy wzorzec częstotliwości synchronizowany sygnałami GPS/Galileo. Wzorzec ten może pracować jako precyzyjne źródło częstotliwości nawet przy wielogodzinnych zanikach sygnału GPS/Galileo, a dzięki swoim doskonałym parametrom może również pełnić rolę podstawowego zegara referencyjnego   w sieciach telekomunikacyjnych SDH.