Usługi

W Zakładzie Piezoelektroniki i Ultradźwięków oferujemy następujące usługi:

  • pomiary podstawowych parametrów generatorów  i rezonatorów kwarcowych, oraz  innych urządzeń elektronicznych. Pomiary charakterystyk temperaturowych, szumów fazowych, stałości krótko i długoterminowej,
  • parowanie próżniowe monitorów do mikrowag i rezonatorów wysokostabilnych,
  • opracowania nowych układów generacyjnych,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wzorców i generatorów kwarcowych.