Działalność badawcza Zakładu Piezoelektroniki i Ultradźwięków

W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym od wielu lat prowadzone są badania nad zjawiskami ultradźwiękowymi.  W ostatnim okresie prace badawcze koncentrowały się na zastosowaniu techniki ultradźwiękowej w technologiach i urządzeniach do zgrzewania,  przemysłowej technologii oczyszczania oraz dla potrzeb medycyny ogólnej i weterynaryjnej.   Posiadane doświadczenie oraz kompetencje pozwoliły na opracowanie szeregu technologii i konstrukcji z wykorzystaniem efektów ultradźwiękowych. Prace badawcze dotyczyły, m.in.:

  • technologii i urządzeń do zgrzewania liniowego materiałów z tworzyw  sztucznych
  • nowej generacji generatorów i przetworników ultradźwiękowych
  • urządzeń ultradźwiękowych  wykorzystujących  zjawiska Dopplera do pomiarów częstości serca płodu ludzkiego oraz wykrywania obecności ciąży mnogiej u zwierząt.
  • rozpraszania leków i nawilżania powietrza poprzez wytwarzanie za pomocą przetworników ultradźwiękowych aerozolu o średnicach cząstek 1÷4μm
  • optymalizacji procesów oczyszczania ultradźwiękowego z zastosowaniem proekologicznych mediów oczyszczających
  • wpływu rozpuszczonego w wodnych roztworach oczyszczających powietrza na intensywność kawitacji.