Gwarancja i serwis

Wszystkie nasze produkty spełniają zasadnicze wymagania dyrektyw UE, którym podlega dany produkt i posiadają oznakowanie CE.

Na nasze wyroby udzielamy gwarancji, która w przypadku zgrzewarek serii PdUD i generatorów ultradźwiękowych SONIC BLASTER wynosi 24 m-ce. Na pozostałe wyroby gwarancja stanowi oddzielny przedmiot umowy, której okres i warunki uzależnione są między innymi od warunków eksploatacji.

W ramach gwarancji udzielamy bezpłatnego serwisu, który w zależności od potrzeb realizowany jest w siedzibie ITR lub na miejscu awarii u klienta.