Urządzenia cieplno-chemiczne

 

Centrum Technik Cieplno-Chemicznych od 50 lat prowadzi prace badawczo- rozwojowe, których wyniki wdraża   w różnych gałęziach przemysłu. Do roku 2007 tematyka ta była prowadzona  w strukturach Przemysłowego Instytutu Elektroniki, a obecnie w wyniku konsolidacji instytutów  kontynuowana  jest w Instytucie  Tele- i Radiotechnicznym.

Zespół Centrum, wykorzystując  numeryczne metody modelowania pól temperatury oraz najnowsze rozwiązania w dziedzinie komputerowego sterowania, opracował wiele nowoczesnych urządzeń cieplno-chemicznych, które wdrożono m.in.  w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym,  energetyce i budownictwie.

 

Zobacz film o urządzeniach cieplno-chemicznych

Kliknij w strzałkę

W ostatnim okresie prowadzone są  badania dotyczące opracowania metod oraz wdrożenia urządzeń  wykorzystujących  techniki plazmowe,  pozwalających  na degradację m.in. stałych odpadów elektronicznych oraz tworzyw sztucznych  bez emisji związków niebezpiecznych dla środowiska i życia człowieka.

Do najważniejszych grup urządzeń, opracowanych przez Instytut, należą:

  • urządzenia do krystalizacji związków półprzewodnikowych oraz urządzenia do wytwarzania struktur półprzewodnikowych drogą dyfuzji,
  • urządzenia stosowane w inżynierii materiałowej do wytwarzania nowych materiałów w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia takich jak spieki proszków ceramicznych i kompozyty,
  • analizatory do badania fizyko-chemicznych parametrów węgla, koksu wielkopiecowego, rud metali oraz składu popiołów,
  • kalibratory czujników temperatury.

Opracowane urządzenia zostały zastosowane w wiodących laboratoriach badawczych i przedsiębiorstwach polskich oraz w firmach wielu krajów Europy (Bośnia i Hercegowina, Czechy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania), Azji (Kazachstan) i Afryki (Algieria). Do największych odbiorców urządzeń ITR należą światowe koncerny metalurgiczne ArcelorMittal, US Steel, Corus oraz Unia Przemysłowa Donbasu. Opracowane w Instytucie urządzenia objęte sprawnym serwisem, działającym na terenie kraju i za granicą.

Zespół Centrum może poszczycić się wieloma nagrodami za osiągnięcia naukowo-techniczne uzyskane w kraju i zagranicą, m.in.  na Targach Wynalazczości EUREKA w Brukseli oraz CONCOURS–LEPINE w Paryżu, Wystawie Wynalazków Innowacje w Gdyni, w konkursach Mistrz Techniki. Zastosowane rozwiązania techniczne są chronione licznymi patentami.