Kontakt

Centrum Technik Cieplno-Chemicznych
Instytut Tele- i Radiotechniczny, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/45
tel.: 22 831 61 70,  22 635 18 94
faks: 22 831 20 61
e-mail: elektrotermia@remove-this.itr.org.pl

mgr inż. Maciej Więch
tel.: 22 831 61 70,  22 635 18 94
faks: 22 831 20 61
e-mail: maciej.wiech@remove-this.itr.org.pl

Marek Gil
tel.: 22 831 52 21 wew. 284
e-mail: marek.gil@remove-this.itr.org.pl