PROFESJONALNE INHALATORY MEDYCZNE

Ze statystycznych badań przeprowadzonych w ostatnich latach przez klinicystów z Departament of Pulmonary Critical Care Medicine, State University of New York wynika, że skuteczność terapii inhalacyjnych jest związana w istotny sposób z przebiegiem oddechu pacjenta podczas zabiegu. Dla optymalnej depozycji leków w oskrzelach niezbędne jest, aby częstość oddechu była względnie niska, a objętość oddechowa duża.

Inhalator jest programowalnym, sterowanym elektronicznie urządzeniem najnowszej generacji, skupiającym w swej konstrukcji zarówno 20—letnie doświadczenia zespołu w tej dziedzinie, jak i najśmielsze pomysły innowacyjne, zgłoszone przez jego użytkowników.

Inhalator wyposażony jest w moduł umożliwiający generowanie aerozoli pulsujących z określoną częstotliwością, które posiadają zdolność do penetracji górnych partii dróg oddechowych – właściwość ta jest szczególnie cenna we wspomaganiu nieinwazyjnej terapii zatok. Unikalne funkcje terapeutyczne, rewelacyjna wydajność aerozolu, wysoka ergonomia i cicha praca decydują nie tylko o ogromnej skuteczności terapeutycznej urządzeń, ale także o ich niezwykle przyjaznym stosunku do użytkownika.

W opracowanym inhalatorze został zastosowany czujnik faz oddechu pacjenta, a aerozol jest wytwarzany jedynie w określonej części fazy wdechu. Optymalne dobranie momentu oraz czasu trwania emisji aerozolu polepszy penetrację kropelek aerozolu w płucach oraz zapewni oszczędność leków.

Skuteczność terapii inhalacyjnych jest również związana w istotny sposób z przebiegiem oddechu pacjenta podczas zabiegu. Dla optymalnej depozycji leków w oskrzelach niezbędne jest, aby częstość oddechu była względnie niska, a objętość oddechowa była duża. Rozwiązanie tego problemu polegało na wprowadzeniu do konstrukcji nowego inhalatora indykatorów informujących pacjenta o właściwym przebiegu oddechu oraz kontroli stopnia dostosowania się pacjenta do narzuconego przebiegu oddechu.

Wymagania klinicystów przez opracowywany inhalator zostały spełnione dzięki oryginalnej koncepcji konstrukcji aparatu obejmującej:

  • precyzyjną dozymetrię leku w relacji do przebiegu oddechu pacjenta
  • interaktywną współpracę pacjenta z inhalatorem
  • wizualizację zjawisk  związanych z procesem pobierania leku przez pacjenta.

Nowością, która czyni aparat bardzo przyjaznym dla pacjenta oraz niesie dużo informacji dla lekarza jest wizualizacja procesu na kolorowym wyświetlaczu graficznym, na którym przedstawiane są przebiegi oddechu pacjenta w czasie rzeczywistym.

Obecny projekt inhalatora koncentruje się na nowoczesnej koncepcji aplikowania leków wziewnych, zapewniającej optymalizację sposobów wytwarzania i dozowania aerozoli. Realizacja tego zadania wymagała przeprowadzenia szeregu prac badawczych, konstrukcyjnych i technologicznych. W skład zespołu prowadzącego temat weszli konstruktorzy elektronicy i mechanicy rozwiązujący liczne problemy techniczne, fizycy realizujący specyficzne pomiary parametrów wytwarzanych aerozoli oraz klinicyści którzy ocenią przydatność nowej koncepcji dozowania i aplikowania leków  in vivo.

Według przeprowadzonego rozeznania można stwierdzić, że tematyka dotycząca interaktywnych inhalatorów z precyzyjnym dozowaniem leku i wizualizacja zjawisk związanych z rytmem oddychania pacjenta i wytwarzaniem aerozolu nie była do tej pory podejmowana. Prowadzone w ubiegłych latach w kraju przez Instytut Tele- i Radiotechniczny oraz firmę MEDBRYT prace rozwojowe z dziedziny nebulizatorów pneumatycznych dotyczyły nebulizatorów wytwarzających aerozol w sposób ciągły.

 

 

Kontakt

Wszelkich informacji na temat profesjonalnych inhalatorów udzieli:

mgr inż. Paweł Michalski
tel.: 22-590-73-78
pawel.michalski@itr.org.pl