Działalność badawcza

Prace badawcze prowadzone w Zakładzie Materiałów Magnetycznych:

  • technologii wytwarzania elementów magnetycznych metodą spajania tworzywem sztucznym proszków magnetycznie miękkich lub twardych,
  • badania własności fizycznych elementów magnetycznych (magnetycznych, mechanicznych, elektrycznych)
  • technologii magnesowania dwu i wielobiegunowych magnesów trwałych o zróżnicowanej konfiguracji biegunów magnetycznych,
  • trójwymiarowej symulacji i analizy rozkładu pola elektromagnetycznego w maszynach i urządzeniach elektrycznych przy użyciu oprogramowania Opera 3D,
  • zastosowania proszkowych elementów magnetycznych w maszynach elektrycznych i innych przetwornikach elektromagnetycznych i elektromechanicznych,
  • badania parametrów eksploatacyjnych i rozkładu indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej małych maszyn elektrycznych.