Technologie nanomateriałów

Nowym obszarem badań Instytutu, w którym wykorzystuje się technikę próżni, jest technologia otrzymywania nanowarstw kompozytowych złożonych z ziaren węglowych i nanokrystalitów metalu zwłaszcza z grupy metali przejściowych (Pd, Ni). Prowadzone prace badawcze służą rozwojowi metod wytwarzania cienkich warstw nowych funkcjonalnych materiałów na bazie różnorodnych nanostruktur węgla i ziaren metalu.

Warstwy te są otrzymywane w dynamicznej próżni poprzez odparowanie fullerenu C60 oraz metaloorganicznych związków palladu (lub niklu) z dwóch oddzielnych źródeł. W wyniku kondensacji par związków, na wybranych podłożach powstaje cienka wielofazowa warstwa (o grubości do 400nm), zawierającą ziarna C i Pd  (lub Ni) o średnicy nanometrów.

Przewiduje się, że w zależności od składu, struktury i topografii warstw, technologia otrzymywania nanowarstw kompozytowych, będzie stosowana przy budowie czujników wodoru lub związków zawierających wodór, zasobników wodoru oraz zimnych emiterów elektronów.

Zobacz filmy dotyczące technologii nanomateriałów

Kliknij na strzałkę