Działalność badawcza

 - PRACE STATUTOWE - PROJEKTY EUROPEJSKIE - PROJEKTY ROZWOJOWE -

Nasze główne kierunki badań w dziedzinie nanotechnologii związane są z syntezą i charakteryzacją nanomateriałów węglowych (nanostruktur węglowych, domieszkowanych metalami) do zastosowań w mikro- i optoelektronice oraz sensoryce.

Prowadzone prace dotyczą:

  • technologii warstw węglowo-palladowych do zastosowań w czujnikach wodoru i gazów zawierających wodór (projekt deteH – POIG),
  • technologii warstw węglowo-niklowych ( w tym również zawierających nanorurki węglowe) do zastosowań w emiterach polowych (projekt NanoCafe – MNT ERA Net),
  • technologii metametariałów opartych na nanostrukturach węglowych do zastosowańoptoelektronicznych (projekt w akcji COST).

Posiadamy wysokiej klasy specjalizowaną aparaturę badawczą umożliwiającą prowadzenie charakteryzacji materiałów.