Kontakt:

  • Zamówienia, Oferty handlowe

dr inż. Andrzej Grodziński - Kierownik Centrum Próżni

tel.:(22) 590 74 15

e-mail.: andrzej.grodzinski@remove-this.itr.org.pl

  • Produkcja, Prace B+R, Wdrożenia

mgr inż. Dariusz Kapelski – Z-ca kierownika zakładu

tel.:(22) 590 74 15

e-mail.: dariusz.kapelski@remove-this.itr.org.pl

  • Konsultacje techniczne, Obsługa gwarancyjna

mgr inż. Andrzej Szymański – Główny konstruktor

tel.:(22) 590 74 13

e-mail.: andrzej.szymanski@remove-this.itr.org.pl

  • Sekcja Spawania Wiązką Elektronową (E.B.W)

mgr inż. Andrzej Czopik – st. specjalista badawczo-techniczny

e-mail.: andrzej.czopik@remove-this.itr.org.pl