Działalność badawcza

W zakresie zaawansowanych technologii elektronicznych Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą. Współpraca ta wyraża się w realizacji wielu projektów międzynarodowych. Udział Instytutu w międzynarodowych badaniach, dotyczących m.in. ekologicznych technologii w elektronice, umożliwił wdrożenie technologii lutowania bezołowiowego wyrobów elektronicznych w Polsce.

Interdyscyplinarne prace badawcze dotyczą między innymi:

  • technologii miniaturyzacji urządzeń elektronicznych i mikromontażu, umożliwiających m.in. wbudowanie elementów elektronicznych do wnętrza płytki drukowanej,
  • procesu montażu elektronicznego struktur półprzewodnikowych z wyprowadzeniami bezołowiowymi w warunkach lutowania ołowiowego,
  • zastosowania past lutowniczych o zróżnicowanej temperaturze topnienia w wieloetapowym procesie montażu elektronicznego,
  • materiałów i technik druku sitowego oraz strumieniowego,
  • oceny wpływu technologii i wyrobów na środowisko: eko-projektowanie, badania cyklu życia (LCA).