Usługi badawcze

Doświadczeni specjaliści oraz nowoczesna aparatura umożliwia wyznaczenie parametrów płytek drukowanych, materiałów lutowniczych i podzespołów stosowanych w montażu wyrobów elektronicznych, które wpływają na jakość gotowego wyrobu. Prowadzone badania służą do optymalizacji parametrów operacji technologicznych stosowanych w montażu wyrobów elektronicznych i oceny zmontowanych zespołów elektronicznych. Umożliwiają identyfikację źródeł problemów technologicznych oraz przyczyniają się do rozwiązania spraw spornych miedzy kontrahentami.

W Centrum Zaawansowanych Technologii ITR  badane są między innymi:

  • problemy technologiczne związane z jakością materiałów i parametrami operacji technologicznych stosowanymi w technologiach montażu elektronicznego,
  • grubość i jakość powłok finalnych na płytkach drukowanych,
  • lutowność płytek obwodów drukowanych i elementów elektronicznych,
  • poziom zanieczyszczeń jonowych na zespołach elektronicznych i ich elementach,
  • właściwości zwilżające stopów lutowniczych (siłę, czas i kąt zwilżania),
  • jakość topników (m. in. aktywność, wnoszone zanieczyszczenia, korozyjność),
  • jakość past lutowniczych (zwilżalność powłok pd, koalescencję, osiadanie),
  • zewnętrzna i wewnętrzna struktura płytek obwodów drukowanych oraz połączeń lutowanych z wykorzystaniem metod mikroskopowych i rentgenowskich,
  • jakość i grubość związków międzymetalicznych w połączeniach lutowanych,
  • wyroby elektroniczne lub ich fragmenty na zgodność z dyrektywą RoHS

Badania prowadzi się w oparciu o aktualne normy IPC, IEC, PN-EN, ISO oraz wymagania klientów.