Kierownictwo Instytutu

dr hab. inż. Andrzej Nowakowski

DYREKTOR NACZELNY
dr inż. Janusz Sitek

 

dr hab. inż. Andrzej Nowakowski

Z-CA DYREKTORA DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

prof. nadzw. ITR

dr hab. inż. Andrzej Nowakowski

mgr Anna Biernacka

Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH - GŁ. KSIĘGOWA

mgr Anna Biernacka

prof. dr hab. inż. Andrzej Milewski

SEKRETARZ NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Andrzej Milewski