Polityka Jakości

  • certyfikat
  • certyfikat
  • certyfikat

Od szeregu lat ITR oferuje innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i informatyczne ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów. By sprostać wymaganiom stawianym przez rynek należy dbać o jakość na każdym etapie działalności firmy. W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym panuje przekonanie, że ciągłe monitorowanie i udoskonalanie jakości jest kluczem do sukcesu zarówno na polu działalności naukowej jak i rynkowej. Konsekwencją tej polityki jest wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Zgodność tego systemu z normą PN-EN ISO 9001:2009 została potwierdzona Certyfikatem Systemu Jakości nr J-1595/7/2017 przez PCBC i IQNet.

Misją ITR jest kreowanie nowych rozwiązań w dziedzinie technologii elektronicznych i systemów teleinformatycznych oraz przekształcenie ich w innowacje dla klientów zainteresowanych wytwarzaniem nowoczesnych i konkurencyjnych wyrobów.

ITR jest szeroko rozpoznawany jako Instytut badawczy z uznawanymi kompetencjami w dziedzinie technologii elektronicznych i systemów teleinformatycznych, który realizuje kluczowe zadania w krajowym i europejskim systemie innowacji.

Celem nadrzędnym działania ITR jest tworzenie takiego mechanizmu funkcjonowania zespołów badawczych oraz ich współpracy z podmiotami gospodarczymi, który wspiera nasze cele strategiczne:

  • wzrost poziomu i konkurencyjności realizowanych badań,
  • stymulowanie innowacyjności i wdrażanie wyników badań,
  • utrzymanie tendencji wzrostowej osiąganych wyników ekonomicznych,efektywny rozwój kadry naukowej,
  • skuteczne wykorzystanie szans, jakie stwarza Europejska Przestrzeń Badawcza (w ramowych programach UE) oraz Krajowy Program Badań (w programach i przedsięwzięciach ustanawianych przez Ministra ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w konkursach ogłaszanych w szczególności przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),
  • doskonalenie systemu zarządzania jakością, a tym samym poprawianie skuteczności jego działania tak, aby stale podnosić prestiż i wizerunek Instytutu.

Kierownictwo ITR zapewnia niezbędne zasoby i deklaruje zaangażowanie wszystkich pracowników do osiągania zaplanowanych celów.