IX kadencja Instytutu Tele- i Radiotechnicznego

Lista członków Rady Naukowej

Instytutu Tele- i Radiotechnicznego IX kadencji

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński

 

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Barbara Ślusarek

 

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

dr inż. Janusz Sitek

 

Sekretarz Rady Naukowej

dr inż. Marek Przybylski

 

1. dr inż. Aneta Araźna

2. dr inż. Janusz Borecki

3. dr hab. Elżbieta Czerwosz, prof. ITR

4. dr inż. Kamil Janeczek

5. prof. dr hab. inż. Jan Felba

6. dr inż. Marcin Habrych

7. dr inż. Jerzy Kalenik

8. inż. Stefan Kamiński

9. mgr inż. Dariusz Kapelski

10. mgr inż. Marcin Kiełbasiński

11. dr Piotr Konarski

12. dr inż. Aleksander Lisowiec

13. prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński

14. prof. dr hab. inż. Andrzej Milewski

15. dr inż. Artur J. Moradewicz

16. dr inż. Marek Przybylski

17. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski, prof. ITR

18. mgr inż.Janusz Ropa

19. dr inż. Janusz Sitek

20. mgr inż. Tomasz Stępień

21. prof. dr hab. inż. Barbara Ślusarek

22. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. ITI EMAG

23. dr  inż. Jacek Tomaszewski

24. mgr inż. Stanisław Wapniarski

25. prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Komisje RN IX kadencji

Komisja ds. Naukowych i Współpracy z Przemysłem

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż.  Andrzej Milewski

Członkowie:

1. prof. dr hab. inż.  Jan Felba

2. dr inż. Marcin Habrych

3. inż. Stefan Kamiński

4. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski, prof.  ITR

5. mgr inż. Janusz Ropa

6. mgr inż. Tomasz  Stępień

7. dr inż. Jacek Tomaszewski

8. mgr inż. Stanisław Wapniarski

Komisja ds. Ekonomiczno – Finansowych

Przewodniczący: 

mgr inż. Marcin Kiełbasiński

Członkowie:

1. dr inż. Janusz  Borecki

2. dr inż. Jerzy Kalenik

3. mgr inż. Dariusz Kapelski 

Komisja ds. Organizacyjno-Regulaminowych

Przewodniczący:

dr inż. Aneta Araźna

Członkowie:

1. dr hab. Elżbieta Czerwosz, prof. ITR

2. dr inż. Kamil Janeczek

3. dr inż.  Artur Moradewicz

4. dr hab. inż. Stanisław Trenczek , prof. ITI EMAG

Komisja ds. Okresowych Ocen Dorobku Pracowników Naukowych i Badawczo – Technicznych

Przewodniczący:

dr inż. Aleksander Lisowiec

Członkowie:

1. dr Piotr Konarski

2. prof. dr hab. inż. Sławomir  Wiak