Patenty

Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe przyznane Instytutowi przez Urząd Patentowy

 

 

Działalność wynalazcza w Instytucie jest priorytetem. Opracowane innowacyjne rozwiązania tworzą szeroką ofertę dla przemysłu, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proces transferu technologicznego i związana z tym ochrona patentowa powodują, że w Instytucie przywiązuje się dużą wagę do intensyfikacji zgłoszeń patentowych i komercjalizacji wynalazków.

Instytut zajmuje czołową pozycję w Polsce wśród placówek naukowych pod względem liczby zgłaszanych i uzyskiwanych corocznie patentów.

Wiele opatentowanych i wdrożonych opracowań Instytutu zostało wysoko ocenionych i nagrodzonych złotymi i srebrnymi medalami, m.in.na: „Innova” Brussels,  „Concours Lepine” Paris,  „SIIF”  Seul, IWIS, Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz uhonorowanych prestiżowymi nagrodami.

 

Patenty w 2017 roku

 1. Pat.226358    Wielofunkcyjny przekładnik prądowo-napięciowy wysokiego napięcia
 2. Pat.226547    Sposób wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy warstwami w podłożach z ceramiki współspiekanej
 3. Pat.226622    Układ przetwornicy dwutaktowej
 4. Pat.226718    Układ do lokalizacji uszkodzeń kabla elektroenergetycznego
 5. Pat.226854    Rozłączalny przetwornik prądu na napięcie
 6. Pat.226855    Czujnik prądu
 7. Pat.227459    Urządzenie do odtapiania rurki pompowej w czasie odpompo-wania gazu z bańki szklanej
 8. Pat.227418    Sposób chemicznej ekstrakcji struktury półprzewodnikowej i warstwy izolacyjnej z podzespołów elektronicznych
 9. Pat.227347    Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury
 10. Pat.227345    Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury
 11. Pat.227346    Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury
 12. Pat.227806    Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury
 13. Pat.227798    Tester interfejsu kamery cyfrowej mikrokontrolera
 14. Pat.227797     Układ przetwornicy samo- zasilającej się, zwłaszcza do zasilaczy buforowych z kondensatorowymi zasobnikami energii
 15. Pat.227895    Przetwornik prądu o przełączanej czułości
 16. Pat.227998    Układ generacji ciągu impulsów dowiązanych do wzorcowej skali czasu
 17. Pat.227975    Sposób i urządzenie do zwiększania wartości opalowej biogazu
 18. Pat.228258    Układ do automatycznego załączania źródła rezerwy energii elektrycznej

Zgłoszenia patentowe w 2017 roku

 1. P.406435    Uchwyt technologiczny do jednostronnego oblekania tkaniną płaskich wyprasek z tworzywa sztucznego w procesie zgrzewania ultradźwiękowego
 2. P.414746    Układ do automatycznego rozpoznawania typu podłączonego przetwornika prądowego
 3. P.414747    Środek odtłuszczający do zastosowań w elektronice

Prawa ochornne na wzory użytkowe w 2017 roku

 1. Ru 69221    Przyrząd do pomiaru zmian współczynnika odbicia światła od cienkich warstw, pod wpływem różnych atmosfer gazowych
 2. Ru 68248    Stanowisko do pomiaru strumienia świetlnego
 3. Ru     Urządzenie do pokrywania wewnętrznej powierzchni bańki szklanej luminoforem
 4. Ru 69553    Półautomatyczny mechanizm unoszenia bańki i pieca
 5. Ru 69692    Tłocznik nastawny do kształtowania elementów z cienkich blach

Patenty w 2016 roku

 1. Pat.223479   Układ pomiaru rezystancji, zwłaszcza do obwodów iskrobezpiecznych
 2. Pat.223394   Reaktor przeznaczony do prowadzenia reakcji chemicznych w mediach zawierających reagenty działający na zasadzie wyładowania poślizgowego
 3. Pat.223559   Sonotroda obrotowa do ciągłego zgrzewania ultradźwiękowego cienkich folii termoplastycznych
 4. Pat.223637   Urządzenie do kontroli położenia obiektu
 5. Pat.223744   Stanowisko pomiarowe do badań wpływu gazów na właściwości materiałów w zakresie  niskiej  temperatury
 6. Pat.223745   Układ do pomiaru napięcia zasilania
 7. Pat.223867   Układ do podłączania debuggera do urządzenia za pośrednictwem złącza USB
 8. Pat.223879   Modułowy sumator sygnałów świetlnych, zwłaszcza do zabezpieczeń łukoochronnych
 9. Pat.223880   Modułowy sumator sygnałów świetlnych, zwłaszcza do zabezpieczeń łukoochronnych
 10. Pat.223861   Urządzenie do pomiaru zmian właściwości fizycznych obiektów, zwłaszcza cienkich warstw, w atmosferach gazowych
 11. Pat.223769   Urządzenie do redystrybucji energii elektrycznej
 12. Pat.223906   Topnik typu no-clean do lutowania selektywnego
 13. Pat.223774   Uniwersalny układ wejściowy
 14. Pat.223703   Optyczny czujnik wodoru
 15. Pat.224081   Układ pomiarowy z izolacją do urządzeń z obwodami iskrobezpiecznymi
 16. Pat.224082   Układ pomiarowy z separacją galwaniczną do urządzeń z obwodami iskrobezpiecznymi
 17. Pat.224306   Styk do próżniowej wyłącznikowej komory gaszeniowej
 18. Pat.224314   Iskrobezpieczny zespół wizualizacji i sterowania systemu energetycznego
 19. Pat.224490   Jednosekcyjny grzejnik elektryczny z profilowaną temperaturą
 20. Pat.224568   Urządzenie do przygotowywania próbek węgla do koksowania
 21. Pat.224600   Stojan do silników elektrycznych z podwójnym wirnikiem
 22. Pat.224192   Modułowy sumator sygnałów świetlnych zwłaszcza do zabezpieczeń łukoochronnych
 23. Pat.224765   Hybrydowy magnes trwały z proszków magnetycznie twardych, zwłaszcza do urządzeń elektromagnetycznych
 24. Pat.224764   Hybrydowy magnes trwały z proszków magnetycznie twardych do wirników maszyn elektrycznych oraz sposób wytwarzania hybrydowego magnesu trwałego z proszków magnetycznie twardych do wirników maszyn elektrycznych
 25. Pat. 224794  Grzejnik elektryczny ze zmienną bezwładnością cieplną
 26. Pat.225011    Struktura rezystora o rezystancji zależnej od przyłożonego napięcia i sposób jej wytwarzania      
 27. Pat.224998   Urządzenie do określania ciśnienia rozprężania węgla
 28. Pat.225077   Przetwornik prądowo-napięciowy (wspólny)
 29. Pat.225098   Sposób i układ do regulacji temperatury
 30. Pat.225204   Urządzenie do stapiania elementów szklanych w kształcie bańki żarówkowej i talerzyka
 31. Pat.225339   Trójsekcyjny grzejnik elektryczny do nagrzewania elementów powodujących duże straty ciepła

Zgłoszenia patentowe w 2016 roku

 1. Pat. P.409246   Układ do wyznaczania parametrów elektrycznych obwodu iskrobezpiecznego
 2. Pat. P.409247   Sposób wyznaczania parametrów elektrycznych obwodu iskrobezpiecznego
 3. Pat. P.406190   Układ wejścia dwustanowego z izolacją galwaniczną
 4. Pat. P.408516   Układ uniwersalnego wejścia dwustanowego
 5. Pat. P.406310   Układ do aktualizacji oprogramowania urządzenia
 6. Pat. P.410034   Ultradźwiękowy przetwornik elektromechaniczny o konstrukcji kanapkowej
 7. Pat. P.407504   Nierozłączny przetwornik pomiarowy
 8. Pat. P.410344   Urządzenie do wykonywania połączeń elektrycznych na podłożach miękkich
 9. Pat. P.407500   Rozłączny przetwornik pomiarowy
 10. Pat. P.407501   Rozłączny przetwornik pomiarowy
 11. Pat. P.410445   Wielowyprowadzeniowa podstawka pod układy w obudowie BGA
 12. Pat. P.410446   Wielowyprowadzeniowa podstawka pod układy w obudowie BGA
 13. Pat. P.410447   Wielowyprowadzeniowa podstawka pod układy w obudowie BGA
 14. Pat. P.397486   Sposób recyklingu odpadowych płytek obwodów drukowanych

Prawa ochronne na wzory użytkowe w 2016 roku

 1. W.124010     Stanowisko pompowe do odpompowania gazów z baniek o małych wymiarach

Prawa ochronne na znaki towarowe w 2016 roku

 1. Z.436249       CRR

Patenty w 2015 roku

 1. P.394310 Układ do modyfikacji sygnału pojemnościowego czujnika zbliżeniowego.

 2. P.401575 Środek do zmywania pasty srebrowej i rezystywnej, zwłaszcza do szablonów poliamidowych i siatki drukarskiej.
 3. P.394225 Głowica do wielobiegunowego magneso-wania magnesu pierścieniowego i sposób wytwarzania głowicy do wielobiegunowego magnesowania magnesu pierścieniowego.
 4. P.394226 Głowica do wielobiegunowego magneso-wania magnesu płaskiego i sposób wytwarzania głowicy do wielobiegunowego magnesowania magnesu płaskiego.
 5. P.394279 Wielobiegunowy magnes płaski i sposób wytwarzania wielobiegunowego magnesu płaskiego.
 6. P.394280 Wielobiegunowy magnes pierścieniowy i sposób wytwarzania wielobiegunowego magnesu pierścieniowego.
 7. P.394901 Hybrydowy kompozyt z materiałów proszkowych do stojanów maszyn elektrycznych.
 8. P.399820 Kalibrator czujników termoelektrycznych.
 9. P.393229 Dwustanowy układ wejściowy o zmiennej oporności z izolacją galwaniczną.
 10. P.394678 Podajnik separujący elementów prostopadłościennych.
 11. P.394681 Podajnik separujący elementów obrotowych.
 12. P.395249 Układ do testowania dwustanowych torów wyjściowych zespołu zabezpieczeniowego.
 13. P.400830 Dalmierz laserowy.
 14. P.401701 Układ do włączania napięcia zasilania.
 15. P.405463 Sposób nanoszenia emulsji, zwłaszcza światłoczułej, na elementy o symetrii osiowej, szczególnie światłowody oraz urządzenie do nanoszenia emulsji na światłowody.
 16. P.400882 Uchwyt do badania właściwości mechanicznych próbek poddawanych narażeniom cieplnym.
 17. P.398526 Przetwornik prądu na napięcie.
 18. P.396510 Otwarty przetwornik prąd-napięcie.
 19. P.398525 Przetwornik prądu na napięcie z termokompensacją.
 20. P.398545 Układ do pomiaru napięcia zmiennego.
 21. P.398546 Przyrząd do pomiaru wysokich i bardzo wysokich napięć.
 22. P.399478 Przyrząd do badań optycznych cienkich warstw w świetle odbitym.
 23. P.401789 Bateria ogniw litowo-jonowych z wykluczaniem.
 24. P.402094 Układ sygnalizacji przepalenia bezpiecznika w barierze iskrobezpiecznej zwłaszcza do iskrobezpiecznych obwodów zasilających.
 25. P.406710 Nakrętka z elektronicznym zabezpieczeniem.
 26. P.398508 Elastyczny przetwornik prądu na napięcie.
 27. P.398921 Przepust kablowy.
 28. P.399477 Sposób wytwarzania nanorurek SiO2 zawierających ziarna palladu.
 29. P.401979 Dwustanowy układ wejściowy o zmiennej oporności z izolacją galwaniczną.
 30. P.404103 Izolowany rezonansowy zasilacz prądu stałego.
 31. P.404105 Układ przetwornicy dwukierunkowej.
 32. P.401458 Układ rozruchowy przetwornicy impulsowej.

Zgłoszenia patentowe w 2015 roku

 1. P.412697 Układ generacji ciągu impulsów dowiązanych do wzorcowej skali czasu.
 2. 12/15P.413637 Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury.
 3. 10/15P.413669 Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury.
 4. 11/15P.413670 Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury.
 5. 9/15P.413636 Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury.
 6. 3/15P.414207 Urządzenie do odtapiania rurki pompowej w czasie odpompowania gazu z bańki szklanej.
 7. 13/15P.414209 Sposób chemicznej ekstrakcji struktury półprzewodnikowej i warstwy izolacyjnej  z podzespołów elektronicznych typu PLCC, SO, QFP i QFN.
 8. 14/15P.414208 Sposób chemicznej dekapsulacji podzespołów elektronicznych w obudowach SOT, VTLA, QFP i QFN.
 9. 18/15P.414745 Przetwornik prądu o przełączanej czułości.
 10. 20/15P.414746 Układ do automatycznego rozpoznawania typu podłączonego przetwornika prądowego.
 11. P.414747 Środek odtłuszczający do zastosowań w elektronice.
 12. P.415556 Sposób i urządzenie do mechanicznego rozdzielania wyrobów wielomateriałowych, zwłaszcza płytek drukowanych.

Zgłoszenia wzorów użytkowych w 2015 roku

 • W.124009 Urządzenie do pokrywania wewnętrznej powierzchni bańki szklanej luminoforem.
 • W.124010 Stanowisko pompowe do odpompowania gazów z baniek o małych wymiarach.
 • W.124126 Stanowisko do pomiaru strumienia świetlnego.
 • W.124652 Tłocznik nastawny do kształtowania elementów z cienkich blach.
 • W.124688 Półautomatyczny mechanizm unoszenia bańki i pieca.

Patenty w 2014 roku

 1. Pat.218157 Stanowisko do badania odporności na narażenia mechaniczne drukowanych etykiet RFID.
 2. Pat.218476 Hallotronowy czujnik położenia wału bezszczotkowego silnika prądu stałego.
 3. Pat.218482 Retorta do wytwarzania próbek koksu.
 4. Pat.218711 Układ terminala komunikacyjnego GSM.
 5. Pat.218684 Układ do zabezpieczenia termicznego nagrzewnic powietrza.
 6. Pat.218611 Układ szeregowego konwertera transmisyjnego.
 7. Pat.218988 Układ taktowania mikroprocesora.
 8. Pat.218989 Polimerowa pasta srebrowa do druku anten RFID.
 9. Pat.218991 Czujnik temperatury zintegrowany z etykietą  RFID.
 10. P.397162 Urządzenie do oznaczania redukcyjności rud żelaza.
 11. P.394902 Sposób wytwarzania kompozytu z materiałów proszkowych zwłaszcza do wirników maszyn elektrycznych.
 12. P.394682 Sposób i urządzenie do wytwarzania próbek koksu.
 13. P.397749 Dopalacz gazu, zwł. gazu koksowniczego dla urządzeń laboratoryjnych.
 14. P.396428 Sposób wytwarzania nanodrutów z krzemku palladu.
 15. P.397162 Urządzenie do oznaczania redukcyjności rud żelaza.
 16. Pat.217444 Sposób i układ do testowania dwustanowych torów wyjściowych zespołu zabezpieczeniowego.
 17. Pat.217779 Bezołowiowa, kompozytowa pasta lutownicza do montażu powierzchniowego.
 18. Pat.217980 Układ rozładowania ładunku elektrycznego w obwodach wysokiego napięcia.
 19. P.392602 Układ do testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego.
 20. P.397467 Głowica do pomiaru własności elektrycznych ceramiki piezoelek- trycznej, zwłaszcza do przetworników ultradźwiękowych dużej mocy.
 21. P.396032 Układ do badania zmian oporności cienkich warstw w różnych otoczeniach gazowych i temperaturach.
 22. P.392784 Stanowisko do korekcji laserowej rezystancji rezystorów cienkowarstw.
 23. P.392537 Kompozytowy dielektromagnes wtryskiwany Nd-Fe-B.
 24. P.392544 Kompozytowy dielektromagnes wtryskiwany Nd-Fe-B.
 25. P.395896 Układ łączności inteligentnych przetworników prądu i napięcia.
 26. P.395613 Sposób oznaczania chwilowych wartości reakcyjności karbonizatu wobec gazu utleniającego w reakcji endotermicznej w warunkach izotermicznych.
 27. P.401387 Układ do stabilizacji siły naciągu sznurka z materiału termoplastycz nego do zastosowań w zgrzewaniu ultradźwiękowym.
 28. P.396509 Adapter do wyświetlacza graficznego.
 29. P.393172 Sprzęgło magnetyczne suchobieżnego przepływomierza skrzydełkowego, zwłaszcza wodomierza.

Zgłoszenia patentowe w 2014 roku

 1. P.407057 Modułowy sumator sygnałów świetlnych, zwłaszcza do zabezpieczeń łukoochronnych.
 2. P.407058 Modułowy sumator sygnałów świetlnych, zwłaszcza do zabezpieczeń łukoochronnych.
 3. P.407059 Modułowy sumator sygnałów świetlnych, zwłaszcza do zabezpieczeń łukoochronnych.
 4. P.407309 Tester interfejsu kamery cyfrowej mikrokontrolera.
 5. P.407457 Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach alkalicznych.
 6. P.407504 Nierozłączny przetwornik pomiarowy.
 7. P.407501 Rozłączny przetwornik pomiarowy.
 8. P.407500 Rozłączny przetwornik pomiarowy.
 9. P.407505 Stojan do silników elektrycznych z podwójnym wirnikiem.
 10. P.408078 Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach kwasu ortofosforowego.
 11. P.408079 Sposób aktywowania kawitacji ultradźwiękowej w wodzie lub wodnych roztworach o odczynie kwaśnym.
 12. P.408112 Mieszanina oczyszczająca do oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych roztworach kwaśnych, zawierająca kwas cytrynowy.
 13. P.408515 Układ do szeregowego programowania pamięci mikrokontrolera.
 14. P.408516 Układ uniwersalnego wejścia dwustanowego.
 15. P.409246 Układ do wyznaczania parametrów elektrycznych obwodu iskrobezpiecznego.
 16. P.409247 Sposób wyznaczania parametrów elektrycznych obwodu iskrobezpiecznego.
 17. P.409248 Układ dopasowujący wyjście zasilacza impulsowego do obciążenia .
 18. P.409776 Sposób chemicznej dekapsulacji podzespołów elektronicznych.
 19. P.409775 Sposób chemicznej ekstrakcji struktury półprzewodnikowej i warstwy izolacyjnej z podzespołów elektronicznych.
 20. Ultradźwiękowy przetwornik elektromechaniczny o konstrukcji kanapkowej.
 21. P.409889 Sposób wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy warstwami w podłożach z ceramiki współspiekanej.
 22. Wielofunkcyjny przekładnik prądowo-napięciowy wysokiego napięcia Wspólny z Transformex Sp. z o.o.
 23. P.410323 Czujnik prądu.
 24. P.410322 Rozłączalny przetwornik prądu na napięcie.
 25. P.410345 Rozłączalny przetwornik pomiarowy.
 26. P.410344 Urządzenie do wykonywania połączeń elektrycznych na podłożach miękkich.
 27. P.410445 Wielowyprowadzeniowa podstawka pod układy w obudowie BGA.
 28. P.410446 Wielowyprowadzeniowa podstawka pod układy w obudowie BGA.
 29. P.410447 Wielowyprowadzeniowa podstawka pod układy w obudowie BGA.
 30. 22/14 Bezrdzeniowy przetwornik prądowo-napięciowy.
 31. 28/14 Sposób odzysku metali i laminatu z płytek pozostałych po produkcji obwodów drukowanych.

  Zgłoszenia  wzorów użytkowych 2014 rok
 • 21/14 Przyrząd pomiarowy do badania wpływu różnych atmosfer gazowych na zmiany współczynnika światła korzystnie nanokompozytowych warstw C-Pd.

Patenty w 2013 roku

 1. Pat.214584 Układ do zabezpieczeń i diagnostyki wyłącznika.
 2. Pat.214616 Sposób ciągłego spajania ultradźwiękowego i sonotroda do ciągłego spajania ultradźwiękowego.
 3. Pat.215548 Układ pomiarowy do oceny stanu zasilania zwłaszcza w urządzeniach z odłączalnym źródłem zasilania.
 4. Pat.215547 Układ do oświetlania obiektów w procesach wysokotemperaturo-wych, zwłaszcza w komputerowej analizie obrazów.
 5. Pat.215919 Sposób otrzymywania nanoprętów węglowo-metalowych.
 6. Pat.215916 Sposób otrzymywania nanopianki węglowej, zawierającej nanokrystality metalu.
 7. Pat.215708 Sposób sterowania mocą w procesie zgrzewania ultradźwiękowego.
 8. P.379559 Stół montażowy do retort, stosowanych w aparaturze do wykonywania testów CRYCSR.
 9. Pat.215718 Układ wzmacniacza przetwornika hallotronowego.
 10. P.389510 Bezołowiowa pasta lutownicza do montażu powierzchniowego.
 11. P.387208 Bezołowiowy modyfikowany lut cynowo-cynkowy do lutowania miękkiego.
 12. P.389980 Urządzenie do zabezpieczenia rejestratora zdarzeń przed niepożądanym skasowaniem zawartości.
 13. P.389979 Sposób i urządzenie do formowania strumienia mikrocząstek i nanocząstek, zwłaszcza w celu wykonania analizy spektrometrycznej.
 14. P.394871 Sposób pomiaru adsorpcji gazów na cienkich warstwach metodą spektroskopii FTiR i komórka pomiarowa do badania adsorpcji gazów na cienkich warstwach metodą spektroskopii FTiR.
 15. P.389078 Układ do ładowania ogniw litowo-jonowych.
 16. P.389200 Układ do zarządzania wytwarzaniem i poborem energii, zwłaszcza do mikrosystemów obejmujących rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej.
 17. P.389199 Układ sterowania mocą i częstotliwością, zwłaszcza do generatora ultradźwiękowego.
 18. P.390843 Sposób i układ do pomiaru rezystancji elementu nieliniowego.
 19. P.391505 Sposób i układ do testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego.
 20. P.389886 Sposób sterowania mostka H w przekształtniku rezonansowym.

Zgłoszenia patentowe w 2013 roku

 1. P.403015 Mieszanina oczyszczająca do oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych roztworach alkalicznych zawierająca metakrzemian sodu i fosforan trójsodowy.
 2. P. 403016 Mieszanina oczyszczająca do oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych roztworach alkalicznych zawierająca metakrzemian sodu i węglan sodu.
 3. P.403017 Sposób podtrzymywania wysokiej intensywności kawitacji przy oczyszczaniu ultradźwiękowym w środowisku alkalicznym.
 4. P.403018 Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodzie dejonizowanej lub destylowanej.
 5. P.403080 Sposób wytwarzania hybrydowego magnesu trwałego z proszków magnetycznie twardych do wirników maszyn elektrycznych oraz hybrydowy magnes trwały wytworzony tym sposobem.
 6. P.403081 Hybrydowy magnes trwały z proszków magnetycznie twardych, zwłaszcza do urządzeń elektromagnetycznych.
 7. P.403373 Topnik typu no-clean do lutowania selektywnego.
 8. P.403403 Urządzenie do określania ciśnienia rozprężania węgla.
 9. P.404103 Izolowany rezonansowy zasilacz prądu stałego.
 10. P.404105 Układ przetwornicy dwukierunkowej.
 11. P.404241 Czytnik inteligentnych kart elektronicznych.
 12. P.404243 Urządzenie do kontroli położenia obiektu.
 13. P.404588 Jednosekcyjny grzejnik elektryczny z profilowaną temperaturą.
 14. P.404589 Grzejnik elektryczny ze zmienną bezwładnością cieplną.
 15. P.404590 Trójsekcyjny grzejnik elektryczny do nagrzewania elementów powodujących duże straty ciepła.
 16. P.405170 Układ do lokalizacji uszkodzeń kabla elektroenergetycznego.
 17. P.405171 Sposób lokalizacji uszkodzeń kabli i przewodów elektroenergetycznych.
 18. P.405464 Urządzenie do badania właściwości mechanicznych próbek metali poddawanych narażeniom cieplnym.
 19. P.405463 Sposób nanoszenia emulsji, zwłaszcza światłoczułej, na elementy o symetrii osiowej, szczególnie światłowody oraz urządzenie do nanoszenia emulsji na światłowody.
 20. P.405802 Sposób wytwarzania nanoobiektów węglowo-metalowych.
 21. P.405803 Styk do próżniowej wyłącznikowej komory gaszeniowej.
 22. P.406003 Struktura rezystora o rezystancji zależnej od przyłożonego napięcia i sposób jej wytwarzania.
 23. P.406002 Stanowisko pomiarowe do badań wpływu gazów na właściwości materiałów w zakresie niskiej temperatury.
 24. P.406001 Urządzenie do pomiaru zmian właściwości fizycznych obiektów, zwłaszcza cienkich warstw, w atmosferach gazowych.
 25. P.406004 Urządzenie do przygotowywania próbek węgla do koksowania.
 26. P.406005 Urządzenie do wytwarzania i badania próbek koksu.
 27. P.406193 Układ do automatycznego załączania źródła rezerwy energii elektrycznej.
 28. P.406192 Układ wielowarstwowy złożony z warstw węglowo-palladowych i sposób jego wytwarzania.
 29. P.406190 Układ wejścia dwustanowego z izolacją galwaniczną.
 30. P.406191 Układ przetwornicy samozasilającej się, zwłaszcza do zasilaczy buforowych z kondensatorowymi zasobnikami energii.
 31. P.406310 Układ do aktualizacji oprogramowania urządzenia.
 32. P.406311 Iskrobezpieczny zespół wizualizacji i sterowania systemu energetycznego.
 33. P.406312 Układ do podłączania debuggera do urządzenia za pośrednictwem złącza USB.
 34. P.406379 Urządzenie do stapiania elementów szklanych w kształcie bańki żarówkowej i talerzyka.
 35. P.406435 Uchwyt technologiczny do jednostronnego obleka-nia tkaniną płaskich wyprasek z tworzywa sztucz-nego w procesie zgrzewania ultradźwiękowego.
 36. P.406434 Urządzenie do zrywania powierzchni płytek obwodów drukowanych i płyt kompaktowych.
 37. P.406544 Sposób ciągłego zgrzewania i sonotroda obrotowa do ciągłego zgrzewania ultradźwiękowego cienkich folii termoplastycznych.
 38. P.406543 Sposób i układ do regulacji temperatury.
 39. P.406710 Nakrętka z elektronicznym zabezpieczeniem.

Patenty w 2012 roku

  1. Pat.212570. Sposób osiągania wysokiej intensywności kawitacji przy oczyszczaniu ultradźwiękowym w wodnych roztworach alkalicznych zawierających metakrzemian sodowy.
  2. P.386226. Urządzenie do oznaczania reakcyjności koksu wobec ditlenku węgla.
  3. P.383590. Topnik wodny do lutowania spoiwem bezołowiowym.
  4. P.388488. Sposób osiągania wysokiej intensywności kawitacji w roztworach ługu sodowego.
  5. Pat.213163. Sposób osiągania wysokiej intensywności kawitacji przy oczyszczaniu ultradźwiękowym w wodnych roztworach alkalicznych.
  6. Pat.212741. Uchwyt magnetyczny.
  7. Pat.212879. Przekładnik do pomiaru wysokiego napięcia.
  8. Pat.213352. Układ do pomiaru wysokiego napięcia.
  9. Pat.213353.Układ do pomiaru wysokiego napięcia.
  10. P.384590. Układ przetwornika do izolowanego pomiaru napięcia
  11. P.388154. Grafitowy element grzejny, zwłaszcza do wysokotemperaturowego pieca elektrycznego.
  12. P.388585. Sposób monitorowania stanu izolacji w sieci energetycznej IT.
  13. P.389397. Układ sterowania bistabilnym przekaźnikiem dwucewkowym.
  14. P.389398. Układ sterowania bistabilnym przekaźnikiem jednocewkowym.
  15. P.389733. Układ elektroniczny wejścia dwustanowego.
  16. P.388362. Sposób i urządzenie do odzyskiwa-nia surowców z odpadów metodą ich termicznego przetwarzania.
  17. P.389791. Układ do zabezpieczenia przeciążeniowego transformatora zasilającego.
  18. P.390061. Sposób sterowania procesem zgrzewania ultradźwiękowego.
  19. P.390063. Kowadło obrotowe do cięcia i zgrzewania materiałów z tworzyw sztucznych metodą ultradźwiękową.
  20. P.389884. Układ kluczowanego źródła prądowego z izolacją galwaniczną.
  21. P.389885. Układ odzyskiwania energii z pola magnetycznego cewki zamykającej w elektromagnetycznych układach sterowania wyłącznikiem.
  22. P.389887. Układ ładowania kondensatoro-wych zasobników energii elektrycznej do zasilania cewek wyłącznika elektromagnetycznego.
  23. P.388802. Urządzenie do absorpcji gazów w cieczach.
  24. P.381784. Samowzbudny generator wielkiej częstotliwości do przetwornika piezoelektrycznego.
  25. P.393416. Dwustanowy układ wejściowy o zmiennej oporności.
  26. P.391392. Sposób maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach ultradźwięków.
  27. P.391394. Sposób maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody.
  28. P.391393. Sposób maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody.

Zgłoszenia patentowe w 2012 roku

 1. P.397749 Dopalacz gazu, zwłaszcza koksowniczego dla urządzeń laboratoryjnych.
 2. P.398508 Elastyczny przetwornik prądu na napięcie.
 3. P.398526 Przetwornik prądu na napięcie.
 4. P.398525 Przetwornik prądu na napięcie z termokompensacją.
 5. P.398546 Przyrząd do pomiaru wysokich i bardzo wysokich napięć.
 6. P.398545 Układ do pomiaru napięcia zmiennego.
 7. P. xxxxx Przepust kablowy.
 8. P.399477 Przyrząd do badań optycznych cienkich warstw w świetle odbitym.
 9. P.399476 Sposób oczyszczania ultradźwięko-wego w wodnych roztworach alkalicznych z zastosowaniem mieszanin oczyszczających, zawierających metakrzemian sodu i pirofosforan czterosodowy.
 10. P.399474 Sposób oczyszczania ultradźwięko-wego w wodnych roztworach alkalicznych z zastosowaniem mieszanin oczyszczających, zawierających metakrzemian sodu i trójpolifosforan sodu.
 11. P.399475 Sposób oczyszczania ultradźwięko-wego w wodnych roztworach alkalicznych z zastosowaniem mieszanin oczyszczających, zawierających metakrzemian sodu i polifosforan sodu.
 12. P.399477 Sposób wytwarzania nanorurek SiO2 zawierających nanoziarna palladu.
 13. P.399820 Kalibrator czujników termoelektrycznych.
 14. P.400201 Sposób i urządzenie do zwiększania wartości opałowej biogazu.
 15. P.400355 Czujnik temperatury z układem identyfikacji radiowej.
 16. P.400830 Dalmierz laserowy.
 17. P.400882 Uchwyt do badania właściwości mechanicznych próbek poddawanych narażeniom cieplnym.
 18. P.401042 Układ pomiaru rezystancji, zwłaszcza do obwodów iskrobezpiecznych.
 19. P.401249 Sposób wytwarzania warstwy zawierającej nanoziarna niklu Ni i palladu Pd.
 20. P.401386 Urządzenie do redystrybucji energii elektrycznej.
 21. P.401387 Układ do stabilizacji siły naciągu sznurka z materiału termoplastycznego do zastosowań w zgrzewaniu ultradźwiękowym.
 22. P.401429 Sposób wytwarzania etykiet do systemów identyfikacji radiowej.
 23. P.401458 Układ rozruchowy przetwornicy impulsowej.
 24. P.401459 Układ przetwornicy dwutaktowej.
 25. P.401460 Uniwersalny układ wejściowy.
 26. P.401575 Środek do zmywania pasty srebrowej i rezystywnej zwłaszcza do szablonów poliamidowych i siatki drukarskiej.
 27. P.401589 Sposób wytwarzania materiałów kompozytowych z odpadowych duroplastów.
 28. P.401605 Układ pomiarowy z separacją galwaniczną do urządzeń z obwodami iskrobezpiecznymi.
 29. P.401604 Układ pomiarowy z izolacją do urządzeń z obwodami iskrobezpiecznymi.
 30. P.401701Układ do włączania napięcia zasilania.
 31. P.401789 Bateria ogniw litowo-jonowych z wykluczeniem.
 32. P.401872 Układ do pomiaru napięcia zasilania.
 33. P.401979 Dwustanowy układ wejściowy o zmiennej oporności z izolacją galwaniczną.
 34. P.402094 Układ sygnalizacji przepalenia bezpiecznika w barierze iskrobezpiecznej zwłaszcza do iskrobezpiecznych obwodów zasilających.

Zgłoszenia patentowe , które uzyskały status patentów w 2011 roku

 1. P.381630 Sposób wytwarzania nanokrystalitów metali
 2. P.383284 Sposób określania pierwiastkowej postaci odmian alotropowych węgla w mieszaninach oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
 3. P.383283 Sposób określania zawartości wielopostaciowych odmian alotropowych węgla w kompozytach oraz urządzenie do określania zawartości odmian alotropowych węgla w kompozytach
 4. P.380905 Termostat do wysokostabilnych generatorów kwarcowych
 5. P.378184 Układ sterowania stycznikiem
 6. P.383286 Urządzenie do określania całkowitej zawartości węgla w materiale węglowym
 7. P.384247 Kąpiel do immersyjnego nakładania powłok cynowych na powierzchnię miedzi
 8. P.386324 Sposób osiągania wysokiej intensywności kawitacji przy oczyszczaniu ultradźwiękowym w wodnych roztworach alkalicznych zawierających ortofosforan trójsodowy
 9. P.379232 Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach wodnych przy podwyższonych temperaturach
 10. P.385213 Sposób wyznaczania optymalnego stężenia wybranego środka oczyszczającego przy oczyszczaniu ultradźwiękowym w alkalicznych roztworach wodnych
 11. P.377593 Sposób regulacji temperatury w urządzeniu do oznaczania współczynnika reakcyjności koksu oraz urządzenie i stanowisko do oznaczania współczynnika reakcyjności koksu

Patenty 2010

 1. Pat. 205910 Sposób oznaczania wskaźnika wolnego wydymania węgla oraz urządzenie do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania węgla
 2. Pat. 206220 Sposób aktywowania kawitacji ultradźwiękowej w wodnych roztworach o odczynie kwaśnym
 3. Pat. 206273 Układ zasilania prądem operacyjnym
 4. Pat. 206274 Układ zasilania prądem operacyjnym
 5. Pat. 206348 Materiał tłumiący do przetwornika ultradźwiękowego
 6. Pat. 206569 Układ wzmacniający i filtrujący sygnał elektryczny
 7. Pat. 206570 Układ wykrywania zaniku napięcia zmiennego
 8. Pat. 206635 Dielektromagnes z nabiegunnikami i sposób wytwarzania dielektromagnesu z nabiegunnikami
 9. Pat. 206848 Układ do pomiaru prądu upływnościowego w sieci trójfazowej
 10. Pat. 206917 Układ sterowania bistabilnym przekaźnikiem dwucewkowym
 11. Pat. 207205 Sposób utylizacji odpadów niebezpiecznych i urządzenie do utylizacji odpadów niebezpiecznych
 12. Pat. 207486 Sposób zamykania rurek metalowych o małych średnicach
 13. Pat. 207413 Ultradźwiękowy generator aerozolu zabezpieczony przed przeciążeniem termicznym
 14. Pat. 207912   Kwarcowy czujnik mikrowagowy
 15. Pat. 207911 Sposób pomiaru poziomu granic faz cieczy
 16. Pat. Układ synchronizowanego generatora ultradźwiękowego
 17. Pat. Regulator optymalnego poziomu cieczy w myjkach ultradźwiękowych
 18. Pat. Sposób utrzymywania stałej wysokiej intensywności kawitacji w procesach oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach wodnych

Zgłoszenia 2010

 1. P.390478 Sposób podawania aerozolu przez pneumatyczny aparat inhalacyjny i pneumatyczny aparat inhalacyjny
 2. P.390643 Bezołowiowa, kompozytowa pasta lutownicza do montażu powierzchniowego
 3. P.390688 Układ przerzutnika bistabilnego dwuwejściowego
 4. P.390843 Sposób pomiaru rezystancji elementu nieliniowego i układ do pomiaru rezystancji elementu nieliniowego
 5. P. 391392 intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach ultradźwięków
 6. P. 391393 Sposób maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody
 7. P. 391394 Sposób maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody
 8. P. 391332 Układ generacji sygnałów sterujących końcówką mocy
 9. P.391496 Układ szeregowego konwertera transmisyjnego
 10. P.391505 Sposób testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego i układ do testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego
 11. P.391663 Sposób testowania dwustanowych torów wyjściowych zespołu zabezpieczeniowego i układ do testowania dwustanowych torów wyjściowych zespołu zabezpieczeniowego
 12. P.392537 Dielektromagnes wtryskiwany z proszku Nd-Fe-B
 13. P.392544 Dielektromagnes wtryskiwany z proszku Nd-Fe-B
 14. P.392602 Układ do testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego
 15. P.392637 Układ terminala komunikacyjnego GSM
 16. P.392638 Hallotronowy czujnik położenia wału silnika
 17. P.392755 Metalosulfonianowa kąpiel do immersyjnego osadzania powłok cynowych na powierzchni miedzi
 18. P.392755 Stanowisko do badania odporności na narażenia mechaniczne drukowanych etykiet RFID
 19. P.392784 Stanowisko do korekcji laserowej rezystancji rezystorów cienkowarstwowych
 20. P.393381 Sposób i układ do regulacji amplitudy sygnału wyjściowego z układu cyfrowej syntezy częstotliwości
 21. P.393099 Układ taktowania mikroprocesora
 22. P.393173 Układ cyfrowej syntezy sygnału prostokątnego o regulowanym wypełnieniu
 23. P.393176 Układ rozładowania ładunku elektrycznego w obwodach wysokiego napięcia
 24. P.393229 Dwustanowy układ wejściowy o zmiennej oporności z izolacją galwaniczną
 25. P.393172 Sprzęgło magnetyczne sucho bieżnego przepływomierza skrzydełkowego, zwłaszcza wodomierza
 26. P.393479 Polimerowa pasta srebrowa do druku anten etykiet RFID
 27. Zgłoszenie międzynarodowe PCT/PL2010/000115 P.389546 Circuit breaker protection and diagnostics system

Patenty 2009

 1. Pat.203010   Głowica do magnesowania wielobiegunowo, promieniowo magnesów trwałych.
 2. Pat.202894   Cewka do magnesowania magnesów trwałych promieniowo.
 3. Pat.203292   Układ termostatu kabla elektrycznego wielkich częstotliwości.
 4. Pat.203638   Hermetyczny łącznik elektryczny małej mocy.
 5. Pat.203629   Dielektromagnes Nd-Fe-B i sposób wytwarzania dielektromagnesu Nd-Fe-B.
 6. Pat.203620   Dielektromagnes Nd-Fe-B i sposób jego wytwarzania.
 7. Pat.204380   Sposób odnajdywania parametrów procesu nadżwiękawiania ultradźwiękami środowisk wodnych, zapewniających intensywne ruchy hydrodynamiczne.
 8. Pat.204379   Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodzie lub w roztworach wodnych.
 9. Pat.204553   Przetwornik rezystancji na napięcie.
 10. Pat.204527   Sposób wyznaczania optymalnej wysokości słupa cieczy w przemysłowych myjkach ultradźwiękowych na roztwory wodne.
 11. Pat.204528   Sposób prowadzenia procesów oczyszczania w myjkach ultradźwiękowych.
 12. Pat.204703   Sposób określania zawartości frakcji węgla amorficznego i frakcji węgla błyszczącego w produktach pirolitycznych, powstających z materiałów węglotwórczych stosowanych jako dodatki, zwłaszcza w masach formierskich oraz urządzenie do stosowania tego sposób.

Zgłoszenia 2009

 1. P.389884    Układ kluczowanego źródła prądowego z izolacją galwaniczną.
 2. P.388154    Grafitowy element grzejny, zwłaszcza do wysokotemperaturowego pieca elektrycznego.
 3. P.388216    Urządzenie do oczyszczania powierzchni metali metodą suchą.
 4. P.388362    Sposób i urządzenie do odzyskiwania surowców z odpadów metodą ich termicznego przetwarzania.
 5. P.388488    Sposób osiągania wysokiej intensywności kawitacji w roztworach ługu sodowego.
 6. P.388489    Sposób osiągania wysokiej intensywności kawitacji przy oczyszczaniu ultradźwięko-wym w wodnych roztworach alkalicznych.
 7. P.387208    Bezołowiowy, modyfikowany lut cynowo-cynkowy do lutowania miękkiego.
 8. P.388585    Sposób monitorowania stanu izolacji w sieci energetycznej IT.
 9. P.388802    Urządzenie do absorpcji gazów w cieczach.
 10. P.389078    Układ do ładowania ogniw litowo - jonowych.
 11. P.389200    Układ do zarządzania wytwarzaniem i poborem energii, zwłaszcza dla mikrosystemów obejmujących rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej.
 12. P.389199    Układ sterowania mocą i częstotliwością, zwłaszcza do generatora ultradźwiękowego.
 13. P.389398    Układ sterowania przekaźnikiem bistabilnym jednocewkowym.
 14. P.389397    Układ sterowania przekaźnikiem bistabilnym dwucewkowym.
 15. P.389510    Bezołowiowa pasta lutownicza do montażu powierzchniowego.
 16. P.389546    Układ do zabezpieczeń i diagnostyki wyłącznika.
 17. P.389732    Układ wzmacniacza przetwornika hallotronowego.
 18. P.389733    Układ elektroniczny wejścia dwustanowego.
 19. P.389791    Układ do zabezpieczenia przeciążeniowego transformatora zasilającego.
 20. P.389840    Układ pomiarowy do oceny stanu zasilania w urządzeniach z odłączalnym zasilaniem.
 21. P.389887    Układ ładowania kondensatorowych zasobników energii do zasilania cewek wyłącznika elektromagnetycznego.
 22. P.389885    Układ odzyskiwania energii z pola magnetycznego cewki zamykającej w elektromagnetycznych układach sterowania wyłącznikiem.
 23. P.389886    Sposób i układ sterowania H-mostka w pełnomostrkowych przekształtnikach rezonansowych.
 24. P.389979    Sposób i urządzenie do formowania strumienia mikrocząstek i nanocząstek, zwłaszcza w celu wykonania analizy spektrometrycznej.
 25. P.390064    Sposób oświetlania obiektów w procesach wysokotemperaturowych.
 26. P.389978    Uchwyt magnetyczny.
 27. P.389980    Sposób zabezpieczenia rejestratora zdarzeń przed niepożądanym usunięciem zawartości.
 28. P.390063    Kowadło obrotowe do cięcia i zgrzewania materiałów z tworzyw sztucznych metodą ultradźwiękową.
 29. P.390062    Sposób ciągłego zgrzewania ultradźwiękowego i sonotroda do ciągłego zgrzewania ultradźwiękowego.
 30. P.390065    Sposób sterowania procesem zgrzewania ultradźwiękowego.
 31. P.390061    Sposób sterowania mocą w procesie zgrzewania ultradźwiękowego.
 32. P.389976    Sposób emisji pieniędzy elektronicznych.
 33. P.389977    Sposób używania karty mikroprocesorowej

Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących wynalazczości w naszym Instytucie, udzieli Państwu nasz Rzecznik Patentowy:

mgr inż. Barbara Adamowicz
barbara.adamowicz@remove-this.itr.org.pl
tel.: (48-22) 619-22-41 wew.: 113
tel.: (48-22) 818-88-30