loga

„Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych”

W ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie 1.3.1. Instytut Tele- i Radiotechniczny podpisał umowy: Nr UDA-POIG.01.03.01-14-141/08-00, tytuł Projektu: „Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. Informacji na temat projektu udzieli Państwu:

dr inż. Aleksander Lisowiec
aleksander.lisowiec@remove-this.itr.org.pl
tel.: (48-22) 619-22-41 w. 286