loga

Informacje o projekcie

W wyniku konkursu na wykonanie projektu nr 6 w ramach strategicznego projektu badawczego pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu nr 6 dla Konsorcjum Naukowo Przemysłowego, w którego skład wchodzą:

1.    Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (lider),

2.    Instytut Tele- i Radiotechniczny, 

3.    Politechnika Śląska – Wydział Górnictwa i Geologii,

4.    Główny Instytut Górnictwa,

5.    PPHU ”Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna

 

Została podpisana umowa  nr SP/K/6/159939/12 o wykonanie i finansowanie projektu nr 6 pt.: „Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego”

 

Termin realizacji projektu od 02-04-2012 do 30-05-2013

 

Informacji na temat projektu udzieli Państwu:

mgr inż. Jerzy Chudorliński

jerzy.chudorlinski@remove-this.itr.org.pl

 tel.: (48-22) 619-22-41 w. 208