Projekty europejskie realizowane w ITR

Lp.

Nr kontraktu, Akronim, Tytuł projektu

Okres realizacji

Komórka

1.

„Badanie przemian strukturalnych zachodzących pod wpływem wodoru w nanocząsteczkach palladu obsadzonych w matrycy węglowej”  projekt nr W46/DESY/2012

02.04.2012

30.04.2013

P4

2.

"Charakteryzacja materiałów nanoporowatych układu C-Pd" akcja COST MPO702,  - projekt nr 577/N-COST/2009/0

10.2009 

10.2012

P4

3.

Kontrakt Nr COLL-CT-2004-500225.

Collective Research:

Removal of Hazardous Substance in Electronics: Processes and Techniques for SMEs (Green Rose)”

Usuwanie niebezpiecznych substancji w elektronice: procesy i techniki dla MŚP (Green Rose)].

06.2004

05.2007

CM/M2

4.

EC Contract Nr  FIF.20040814

TENDER:

Promoting ECO-design Activities in the SMEs of the Electrical/Electronics Sector.

Promowanie aktywności ekologicznego projektowania w małych i średnich przedsiębiorstwach branży elektronicznej.

02.2005

12.2005

CM/M2

5.

Contract No 033349

Europe – China Cooperation in Green Electronics Production Research
(EC GEPRO).

Współpraca Europa – Chiny w badaniach nad produkcja zielonej elektroniki. (EC GEPRO)

10.2006

09.2008

CM/M2

6.

IA-SFS kontrakt RII3-CT-2004-506008

808/6.PR UE/2008/7 z 30.09.2008

Badania metodą EXAFS nanocząstek palladu obsadzonych w matrycy

02.2008

12.2008

CP/P4

7.

Decyzja nr 400/ERA-NET/2009 z 30.01.2009

Zimne emitery elektronów oparte o nanostrukturalne warstwy węglowe

03.2009-02.2012

CP/P4

8.

Grant Agreement Number 265096 z dnia 25.12.2010 r w ramach 7 PR UE „SP1-Cooperation Collaborative Project Small or medium-scale focused research Project FP7-ENV-2010.
Promowanie stosowania oceny cyklu życia w europejskich małych i średnich przedsiębiorstwach: służących potrzebom innowacyjnych kluczowych sektorów w zakresie inteligentnych metod i narzędzi

01.01.2011

31.12.2014

CM/M2

9.

Grant Agreement 680604 - sustainablySMART -  H2020-FoF-2014-2015/H2020-FoF-2015

Zrównoważenie cyklów życia inteligentnych urządzeń mobilnych poprzez zaawansowane przeprojektowanie, niezawodność i technologie regeneracji oraz ponownego wykorzystania.

1.09.2015

31.10.2019

CM