Rodzina inteligentnych ognioszczelnych stacji transformatorowych przeznaczonych do współpracy z siecią Smart Grid

Termin realizacji

01.12.2012r. - 31.05.2015r.


Podstawa prawna

Umowa nr INNOTECH-K2/IN2/6/181836/NCBR/12 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a P.P.H.U. Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J. zawarta w dniu 17.12.2012r.


Podmioty uczestniczące w projekcie

  1. P.P.H.U. Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J., ul. Międzyblokowa 12a/5, 41-706 Ruda Śląska
  2. Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Obszar naukowy (wg OECD)

2.2.7 - Nauki inżynieryjne i techniczne / Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna / Inne - Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna


Dział gospodarki (wg PKD)

26.51 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych


Słowa kluczowe

IEC61850, Smart Grid, Inteligentne stacje transformatorowe


Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej rodziny inteligentnych ognioszczelnych stacji transformatorowych przystosowanych do współpracy z sieciami Smart Grid, opartymi na protokole IEC 61850, z hybrydowymi sterownikami polowymi, realizującymi funkcje analizatora jakości energii i inteligentnego miernika zużycia energii (Smart Meter). Innowacyjnym rozwiązaniem jest również analiza on-line stanu technicznego wyłącznika/stycznika/rozłącznika. Zastosowano też inspekcję wizyjną otoczenia stacji transformatorowej (kamera + oświetlenie), co pozwala na bezpieczne zdalne załączanie odpływów. Sterownik stacji będzie współpracował z nowoczesnymi przekładnikami o wysokiej dokładności i szerokim paśmie wykonanymi w technologii PCB podnoszącymi też bezpieczeństwo użytkowania.


Zadania badawcze

Zadanie 1 "Opracowanie algorytmów i modułów e-diagnostyki wyłączników, styczników i rozłączników stosowanych w stacjach transformatorowych" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 2 "Opracowanie założeń i metodyki postępowania dotyczącej zdalnego załączania pól z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego na podstawie analizy przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, dotyczących wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych i prób" - podmiotem realizującym jest Martech-Plus

Zadanie 3 "Opracowanie i wykonanie modeli obwodów sterownika polowego współpracujących z wybranymi łącznikami oraz modułów pomiaru rezystancji, temperatury, zdalnego sterowania i pomiaru ciągłości uziemienia spełniających dyrektywę ATEX" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 4 "Opracowanie modelu stacji transformatorowej wyposażonej w sterownik polowy, weryfikacja funkcjonalna współpracy obwodów sterownika polowego ze stosowanymi stycznikami/wyłącznikami/rozłącznikami" - podmiotem realizującym jest Martech-Plus

Zadanie 5 "Opracowanie, wykonanie i badanie modelu hybrydowego sterownika polowego integrującego funkcje zabezpieczeniowe, sterujące, e-diagnostyki oraz pomiaru energii i wyposażonego w obwody iskrobezpiecznych oraz interfejs komunikacyjny do współpracy z siecią Smart Grid" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 6 "Wykonanie i badanie rodziny modeli stacji transformatorowych wyposażonych w sterownik polowy, badanie współpracy sterownika polowego ze stosowanymi stycznikami, wyłącznikami i rozłącznikami oraz analiza kompatybilności z normą PN EN-60079-11(I) - podmiotem realizującym jest Martech-Plus

Zadanie 7 "Badania laboratoryjne obwodów modeli stacji transformatorowych" - podmiotem realizującym jest Martech-Plus

Zadanie 8 "Weryfikacja rozwiązań modelowych sterownika polowego zainstalowanego w transformatorowej stacji ognioszczelnej (1, 2 lub 4 odpływowej)" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 9 "Opracowanie dokumentacji i wykonanie rodziny niekomercyjnych prototypów stacji transformatorowej 1/2/4 odpływowej wyposażonej w 1/2/4 urządzenia zabezpieczeniowo sterujące wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami" - podmiotem realizującym jest Martech-Plus

Zadanie 10 "Opracowanie, wykonanie i badanie prototypu sterownika polowego. Badania inżynierskie EMC, LVD i ATEX sterownika. Badania inżynierskie iskrobezpieczeństwa (ATEX)" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 11 "Opracowanie i wykonanie programu badań terenowych niekomercyjnego prototypu stacji transformatorowej wyposażonej w sterownik zabezpieczeniowy na obiektach rzeczywistych" - podmiotem realizującym jest Martech-Plus

Zadanie 12 "Opracowanie i wykonanie prototypu Inteligentnej Stacji Transformatorowej Smart Grid wyposażonej w sterownik polowy przeznaczonej do badania i oceny pod kątem wymagań funkcjonalnych oraz dyrektyw EMC, LVD, ATEX" - podmiotem realizującym jest Martech-Plus