Rozdzielnica inteligentna średnich napięć jako element sieci Smart Grid

Termin realizacji

01.04.2013 - 30.06.2015


Podstawa prawna

Umowa Nr INNORECH-K2/IN2/52/182726/NCBR/13 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Elektromontaż-Lublin zawarta w dniu 16.05.2013r.


Podmioty uczestniczące w projekcie

  1. Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o., ul. Diamentowa 1, 20-447 Lublin
  2. Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
  3. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
  4. Transformex Sp. z o.o., ul. Jachtowa 5, 04-965 Warszawa

Obszar naukowy (wg OECD)

2.2.7 - Nauki inżynieryjne i techniczne / Elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna / Inne - Elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna


Dział gospodarki (wg PKD)

26.51 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych


Słowa kluczowe

rozdzielnica energetyczna, Smart Grid


Cel projektu

Celem projektu jest inteligentna rozdzielnica średnich napięć jako element sieci Smart Grid. Wyposażona w nowatorskie hybrydowe przekładniki prądowo-napięciowe przystosowane do celów rozliczeniowych, inteligentny licznik energii, analizator jakości energii i interfejs komunikacyjny IEC 61850 w sposób naturalny integruje się z sieciami Smart Grid. Dodatkowo wyposażona jest w moduł diagnostyki łączników, który analizuje istotne parametry łączników w trakcie eksploatacji i generuje sygnały wczesnego ostrzegania o możliwości wystąpienia awarii w okresach między przeglądami okresowymi tym samym podnosząc niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji. Rozdzielnica będzie ponadto posiadać rejestrator kryterialny ułatwiający diagnozowanie stanów awaryjnych. Zastosowany mechanizm blokad międzypolowych z opcjonalnym wykorzystaniem protokołu GOOSE ogranicza okablowanie wewnątrz rozdzielnicy.


Zadania badawcze

Zadanie 1 "Opracowanie i badania modelu modułu sekcji niskonapięciowej przekładnika prądowo-napięciowego" - podmiotem realizującym jest Politechnika Łódzka

Zadanie 2 "Opracowanie technologii wielowarstwowych kondensatorów wysokiego napięcia ze sterowaniem rezystancyjnym" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 3 "Opracowanie i badania modelu hybrydowego przekładnika prądowo-napięciowego" - podmiotem realizującym jest Politechnika Łódzka

Zadanie 4 "Opracowanie, wykonanie i badania modelu hybrydowego przekładnika prądowo-napięciowego" - podmiotem realizującym jest Transformex

Zadanie 5 "Opracowanie modułu do diagnostyki łączników" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 6 "Opracowanie mechanizmów blokad międzypolowych" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 7 "Opracowanie i badania modeli modułów specjalizowanego sterownika polowego do rozdzielnicy inteligentnej" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 8 "Opracowanie, wykonanie i badanie modelu inteligentnej rozdzielnicy ŚN wyposażonej w specjalizowany sterownik polowy" - podmiotem realizującym jest Elektromontaż Lublin

Zadanie 9 "Opracowanie prototypu modułu elektronicznego sekcji niskonapięciowej przekładnika prądowo-napięciowego" - podmiotem realizującym jest Politechnika Łódzka

Zadanie 10 "Wykonanie prototypu modułu sekcji niskonapięciowej przekładnika prądowo-napięciowego" - podmiotem realizującym jest Elektromontaż Lublin

Zadanie 11 "Opracowanie prototypu hybrydowego przekładnika
prądowo-napięciowego" - podmiotem realizującym jest Transformex

Zadanie 12 "Badanie prototypu hybrydowego przekładnika
prądowo-napięciowego" - podmiotem realizującym jest Transformex

Zadanie 13 "Badanie prototypu hybrydowego przekładnika
prądowo-napięciowego" - podmiotem realizującym jest Politechnika Łódzka

Zadanie 14 "Wykonanie i badanie prototypu specjalizowanego sterownika polowego do rozdzielnicy inteligentnej" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 15 "Wykonanie i wstępne badanie niekomercyjnego prototypu inteligentnej rozdzielnicy ŚN wyposażonej w specjalizowany sterownik polowy" - podmiotem realizującym jest Elektromontaż Lublin