Projekty realizowane w ITR w ramach Programu Badań Stosowanych

  1. "Innowacyjne technologie zgrzewania ultradźwiękowego" - projekt realizowany na podstawie umowy
    nr PBS2/B9/19/2013 z dnia 10.10.2013r.

  2. "Opracowanie nowej generacji pomiarowych przetworników prądowych do zastosowań w energetyce, z cyfrową transmisją danych, na bazie technologii wielowarstwowych i elastycznych obwodów drukowanych o wysokiej gęstości połączeń" - projekt realizowany na podstawie umowy nr PBS1/B4/2/2012 z dnia 23.11.2012r.

  3. "Źródła światła z zimnymi emiterami" - projekt realizowany na podstawie umowy nr PBS1/A5/16/2012 z dnia 20.11.2012r.

  4. "Opracowanie metody charakteryzacji pyłowych zanieczyszczeń środowiska w bezpośrednim otoczeniu człowieka" - projekt realizowany na podstawie umowy nr PBS1/A9/9/2012 z dnia 02.11.2012r.