Projekty rozwojowe

 • „Źródła światła z zimnymi emiterami” –  projekt nr PBS1/A5/16/2012, czas realizacji 01.11.2012 – 31.10.2015(Informacji na temat projektu udzieli Państwu: p. Elżbieta Czerwosz; elzbieta.czerwosz@remove-this.itr.org.pl)

 • Technologia wytwarzania oraz badania własności stopów lutowniczych szczególnie w postaci proszków do past lutowniczych dla elektroniki, przemysłu motoryzacyjnego i elektromaszynowego – wędka technologiczna.
  (Informacji na temat projektu udzieli Państwu: p. Krystyna Bukat; krystyna.bukat@remove-this.itr.org.pl)

 • Mikrorobot do lutowania punktowego z wizyjnym systemem pozycjonowania i kontroli jakości lutowania, do zastosowań w automatycznych liniach montażu podzespołów elektronicznych.
  (Informacji na temat projektu udzieli Państwu: p. Witold Kornacki; witold.kornacki@remove-this.itr.org.pl)

 • Wielkolaboratoryjny plazmowy reaktor chemiczny jako integralna część urządzenia do utylizacji odpadów metodą pirolityczno-plazmową.
  (Informacji na temat projektu udzieli Państwu: p. Teresa Opalińska; teresa.opalinska@remove-this.itr.org.pl)
 • Nowa generacja bezołowiowych past lutowniczych z dodatkiem nanoproszków metali i nanorurek węglowych.
  (Informacji na temat projektu udzieli Państwu: p. Krystyna Bukat; krystyna.bukat@remove-this.itr.org.pl)

Projekty zakończone :

Projekty dofinansowane na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju:

 • Nr N R02 0004 04/2008
  Formowanie połączeń lutowanych podzespołów QFP, PBGA i CSP na polach z mikrootworami.

 • Nr R 02 016 03
  Analiza impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych występujących w sieciach elektroenergetycznych oraz opracowanie typoszeregu uniwersalnych filtrów do ochrony wyrobów elektrycznych i elektronicznych przed tymi zaburzeniami. CZYTAJ WIĘCEJ

 • Nr R 02 056 03
  Nowe układy pierwotne rozdzielnic energetycznych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przekładników prądu i napięcia wraz z platformą programowo-sprzętową umożliwiającą dokładny pomiar mocy w zakresie 1-30 kV. CZYTAJ WIĘCEJ

 • Nr R 02 041 02
  Badanie warunków montażu bezołowiowego i jakości bezołowiowych połączeń lutowanych podzespołów ultraminiaturowych do montażu powierzchniowego. CZYTAJ WIĘCEJ

 • Nr R 13 047 02
  Zintegrowany system monitorowania i diagnostyki pacjentów z chorobą Parkinsona. CZYTAJ WIĘCEJ

 • Nr R 02 039 062
  Przetworniki pola magnetycznego w układach sumujących wraz z układami pomiarowymi do zastosowań w bardzo czułych zabezpieczeniach oraz do pomiaru energii w systemach energetycznych. CZYTAJ WIĘCEJ

 • Nr R 02 039 062
  Przetworniki pola magnetycznego w układach sumujących wraz z układami pomiarowymi do zastosowań w bardzo czułych zabezpieczeniach oraz do pomiaru energii w systemach energetycznych.
 • Nr R 02 041 02
  Badanie warunków montażu bezołowiowego i jakości bezołowiowych połączeń lutowanych podzespołów ultraminiaturowych do montażu powierzchniowego.

 • Nr R 02 056 03
  Nowe układy pierwotne rozdzielnic energetycznych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przekładników prądu i napięcia wraz z platforma programowo – sprzętową umożliwiającą dokładny pomiar mocy w zakresie 1-30kV.

 • T08D 054 28
  dr inż. Andrzej Nowakowski - Magnesy trwałe z szybkochłodzonej taśmy Nd-Fe-B do pracy w temperaturach ujemnych.

 • T11B 003 29 - grant promotorski.
  mgr inż. Janusz Sitek – Badanie wpływu zwilżalności materiałów bezołowiowych na właściwości połączeń lutowanych uzyskanych w procesie bezołowiowego montażu powierzchniowego.

 • doc. dr hab. inż. B. Ślusarek – Nr grantu 4 T08B 001 24 Nowa generacja dielektromagnesów Nd-Fe-B o strukturze nanokrystalicznej.

 • doc. dr hab. inż. B. Ślusarek – Nr grantu 4 T08B 001 24 - Nowa generacja dielektromagnesów Nd-Fe-B o strukturze nanokrystalicznej.

 • dr inż. K. Weiss – Nr grantu 7 T09D 055 21 - Opracowanie metody oznaczania zawartości metali ciężkich w wodzie z wykorzystaniem piezoelektrycznego kwarcowego czujnika masy.

 • mgr inż. J. Borecki – Nr grantu 8 T112B 050 18 - Optymalizacja połączeń w projektowanych płytkach drukowanych zawierających struktury półprzewodnikowe dużej skali integracji .

 • dr inż. B. Ślusarek - Nr grantu 7 T08B 049 19 - Nowa generacja dielektromagnesów Nd-Fe-B o strukturze nanokrystalicznej .

 • dr inż. B. Ślusarek – Nr grantu 7 T08D 004 15 - Badania wytrzymałości i odporności dielektromagnesów ze stopów Nd-Fe-B na działanie mechanicznych i klimatycznych czynników narażających.

 • dr inż. M. Wójcicki – Nr grantu 8 T11B 028 14 - Metody wyznaczania podstawowych parametrów elektrycznych rezonatorów piezoelektrycznych w szerokim zakresie częstotliwości .

  Projekty finansowane przez Narodowe Centrum  Nauki"

 • Nr 2011/01/D/ST8/07155
  Integracja elementów biernych z wielowarstwową płytka obwodu drukowanego. CZYTAJ WIĘCEJ