Uzasadnienie projektu

Sterowniki  EAZ opracowywane wdrażane przez ITR znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłu, takich jak: przemysł metalurgiczny, kopalnie diamentów oraz  kopalnie węgla kamiennego i brunatnego. Sterowniki te od 20 lat pracują zarówno w kraju jak i zagranicą i cieszą się bardzo dobrą opinią, zarówno pod względem niezawodności jak i bardzo korzystnego wskaźnika ceny do funkcjonalności (price/performance ratio).
Prezentowana nowa generacja sterowników polowych z analizatorem jakości energii do pracy w warunkach ekstremalnych uzupełnia wolumen, oferowanych przez ITR, dotychczasowych wielofunkcyjnych urządzeń do pomiarów, sterowania, automatyki i zabezpieczeń dla sieci energetycznych, jednocześnie umacniając pozycję konkurencyjną polskiego produktu w stosunku do dużych międzynarodowych koncernów.
Wytypowaną do prezentacji aparaturę cechuje duży potencjał innowacyjności przy jednoczesnym spełnieniu warunków pracy zgodnych z normami ISO.
Nowa generacja sterowników energetycznych była wielokrotnie prezentowana i nagradzana za wysoki poziom innowacyjności zastosowanych rozwiązań na krajowych i międzynarodowych wystawach i targach.
Do najważniejszych można zaliczyć:
- Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Seulu,
- Złoty medal na 59 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2010” w Brukseli,
- „Produkt roku” - otrzymany podczas MTL Energetics 2010 w Lublinie,
- „Polski Produkt Przyszłości 2010” w kategorii „Wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”,
- Złoty medal na 61 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2012” w Brukseli,
- Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF –organizatora Concours Lépine w Paryżu w 2013 roku.

Wraz z dostarczaną aparaturą Instytut Tele- i Radiotechniczny świadczy usługi w zakresie projektowania infrastruktury laboratoryjnej i jej instalowania jak również prowadzi doradztwo techniczno-technologiczne w zakresie wykorzystywania wyników prowadzonych badań. Dzięki kompleksowej działalności w zakresie dostaw i wykonywanych badań Instytut stał się głównym dostawcą aparatury do badania właściwości koksu wielkopiecowego w koncernach ArcelorMittal (Polska, Czechy, Ukraina, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Kazachstan, Anglia), US Steel (Słowacja, Serbia), Unii Przemysłowej Donbasu (Polska, Węgry) oraz hutach i koksowniach Polski i Czech (Trzciniec, Radlin, Wałbrzych, OKK Ostrava).

Celem Instytutu na targach „Mining World Central Asia 2014” w Ałamty jest:
- podjęcie i rozszerzenie możliwości eksportowych na rynek krajów bałkańskich (pozyskanie nowego rynku),
- nawiązanie kontaktów handlowych,
- poznanie trendów i możliwości w zakresie prezentowej aparatury, co pozwoli na jej dalsze unowocześnianie i rozwój (szczególnie w zakresie szerokiego zastosowania internetu do jej monitoringu).
Dodatkowo udział w organizowanych i koordynowanych przez organizatora programu promocji działaniach promocyjnych: reklama w katalogu targowym, nowoczesna zabudowa stoisk narodowych, dystrybucja podczas targów materiałów promocyjnych, informujących o wystąpieniu polskich firm umożliwi przybliżenie oferty eksportowej polskich firm gronu przedstawicieli  firm z Europy wschodniej i Azji,  odwiedzających te targi.