"Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi"

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM: "I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce"
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020: "1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw"
Instytucja wdrażająca: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych"

 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:1 005 559,00 zł