Informacje o projekcie

loga

W ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie 1.3.1. Instytut Tele- i Radiotechniczny podpisał umowy:Nr UDA-POIG.01.03.01-14-1031/08-00, tytuł Projektu: „Technologia doświadczalna wbudowywania elementów rezystywnych i pojemnościowych wewnątrz płytki drukowanej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.Informacji na temat projektu udzieli Państwu:

mgr inż. Wojciech Stęplewski

tel.: (48-22) 590-73-53